Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nationale Rekencoördinator Dag – 12 maart 2021 – Verslag

De Nationale Rekencoördinator Dag is een dag voor rekencoördinatoren en leerkrachten, waar het rekenonderwijs van de basisschool centraal staat. Het is vooral bedoeld voor ‘horizontale professionalisering’ (leerkrachten leren van elkaar), daarnaast worden experts (onderzoekers, adviseurs, uitgevers, etc.) uitgenodigd een steentje bij te dragen.
Daarmee is deze dag ook juist voor alumni van de opleiding tot coördinator rekenen interessant.

Op deze dag kunnen de deelnemers met andere rekencoördinatoren ervaringen uitwisselen, kunnen zij deelnemen aan verschillende workshops gericht op de praktijk en uitvoering van de rol als rekencoördinator en wordt je op de hoogte gebracht van nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs van de basisschool. Het is meteen een mogelijkheid om je professionele netwerk uit te breiden en contact te maken met andere rekencoördinatoren.

De NRCD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, iPabo, Marnix Academie, VIAA, KPZ en SLO, onder auspiciën van de NVORWO, en in afstemming met de post-hbo opleiding coördinator rekenen.

Over de NRCD 2019:

“Mooi afwisselend en goede inhoudelijke workshops en opening”

“Veel inspiratie en leuke ontmoetingen”

“Het was weer een topdag!”

Op vrijdag 12 maart 2021 werd de zevende conferentie georganiseerd. Door de Covid pandemie was besloten om de conferentie online te organiseren.
Uiteindelijk kwamen ongeveer 80 leerkrachten (over het algemeen ook rekencoördinator) op deze bijeenkomst af, en werd het uiteindelijk toch ook een inspirerende bijeenkomst met enkele aansprekende werkgroepen.

De openingslezing werd verzorgd door Jantien Smit over de ‘rol van taal in rekenen/wiskunde’.
Daarnaast waren er enkele workshops. De SLO verleende medewerking aan deze conferentie met bijdragen van Marc van Zanten, Suzanne Sjoers en Anneke Noteboom.

Lees meer op de NRCD website.

In feite is het een alumni-dag voor mensen die de Post HBO opleiding rekencoördinator gevolgd hebben.

Steeds meer scholen kiezen ervoor om één van de leerkrachten de gelegenheid te geven zich te specialiseren als rekencoördinator, om de eigen schoolontwikkeling wat betreft rekenen te bevorderen. Deze rekencoördinatoren zijn in veel gevallen de drijvende kracht achter verbeteringen in het rekenonderwijs. Tijdens hun opleiding tot rekencoördinator hebben zij ervaren hoe belangrijk het is om voortdurende te blijven nascholen op het gebied van rekenwiskunde-onderwijs. Een (landelijk) netwerk van reken- coördinatoren is daarvoor een belangrijke stap. (Jonker e.a., 2014)

ELWIeR en Ecent als één STEM