Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Symposium – Coryfeeën met ideeën (27)

Coryfeeën met ideeën (visies op wiskundeonderwijs)

Het jaarlijkse symposium van de Werkgroep Geschiedenis (NVvW)

De werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren organiseert ook in 2021 een symposium, op 2 oktober. Het thema dit jaar is Coryfeeën met ideeën. We hebben sprekers uitgenodigd die hun licht laten schijnen op de vakdidactische visie van vedettes uit het wiskundeonderwijs, zowel in Nederland als daarbuiten.

Evenals vorig jaar zal het symposium online plaatsvinden. Wie zich aanmeldt voor dit symposium ontvangt half september een link naar de vijf opgenomen lezingen, met het verzoek deze vóór 2 oktober te bekijken, op de site van de NVvW en eventuele vragen en opmerkingen digitaal in te dienen.
Op zaterdag 2 oktober vindt er een live online panelgesprek plaats tussen de sprekers, waarbij ook inbreng van de kijkers zeer op prijs wordt gesteld.
De sprekers en onderwerpen zijn:

  • Margriet van der Heijden: Tatiana Afanassjewa en de wiskundedidactiek
  • Harm Jan Smid: Jan Versluys als exponent van zijn tijd
  • Danny Beckers: Suus Freudenthal en haar man: onderwijsvernieuwing en onderwijs-idealen als uitgangspunt voor nieuw wiskunde-onderwijs
  • Dirk de Bock en Bert Zwaneveld: Piet Vredenduin, wiskundeleraar en selfmade didacticus
  • Hilde Eggermont en Michel Roelens: Afgeleiden, integralen en continuïteit definiëren: de historische weg in de klas

Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging https://nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-geschiedenis/symposia/coryfeeën

Voor toegang tot de lezingen en deelname aan het live-gedeelte is aanmelden verplicht.

Deelname is gratis, met de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.

ELWIeR en Ecent als één STEM