Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature – Curriculumontwikkelaar biologie vo (32-40 uur)

SLO zoekt een curriculumontwikkelaar biologie vo.

In deze functie heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten voor het vakgebied biologie. Je verbindt op effectieve wijze SLO aan andere organisaties en experts. Je draagt hiermee bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Wat ga je doen?

 • Samen met het onderwijsveld en experts ontwikkel je doelen, kaders, voorbeeldmaterialen en instrumenten voor het vakgebied biologie, op landelijk, school- en klasniveau. Daarbij maak je gebruik van onderzoeksresultaten en beleidsrapporten.
 • Je volgt proactief de ontwikkelingen op het vakgebied biologie en waardeert en duidt de potentie van deze ontwikkelingen voor het onderwijs en het curriculum.
 • Je agendeert ontwikkelingen in het vakgebied door publicaties in vak- en beleidsbladen, lezingen en workshops.
 • Je adviseert onze opdrachtgever OCW en de strategische en ketenpartners van SLO op het vakgebied.
 • Je adviseert leraren, schoolleiders en bestuurders met praktijkvragen over het vakgebied en je verbindt dit met landelijke ontwikkelingen.
 • Je zorgt ervoor dat betrokkenen binnen en buiten SLO gedurende het ontwikkelproces van elkaar kunnen leren, in nauwe samenwerking met relevante onderwijspartners.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, representeert SLO en draagt zo bij aan de positionering van SLO als nationaal expertisecentrum.

Wat verwachten we van je?

Je hebt:

 • een WO werk- en denkniveau;
 • een universitaire studie afgerond;
 • relevante, aanvullende opleidingen gevolgd, zoals een promotie of eerstegraads bevoegdheid;
 • brede inhoudelijke en didactische expertise of ervaring in het vakgebied biologie;
 • kennis of ervaring op het gebied van curriculumontwikkeling;
 • zicht op alle didactische en inhoudelijke ontwikkelingen in het vakgebied;
 • kennis van en ervaring met de verschillende doelgroepen in het voortgezet onderwijs, onderbouw en bovenbouw;
 • zicht op de ontwikkeling van leerlingen binnen het vakgebied in het primair onderwijs, in het kader van de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs;
 • ervaring met onderzoek naar de onderwijspraktijk van het voortgezet onderwijs en je spreekt de taal van de school;
 • een relevant netwerk van leraren, scholen en experts op het vakgebied biologie.

Je bent:

 • uitstekend mondeling en schriftelijk vaardig;
 • in staat om systematisch en conceptueel te denken en werken;
 • ervaren in ontwikkel- of onderzoeksactiviteiten;
 • in staat om flexibel deel te nemen aan complexe projecten;
 • in staat om te opereren in een complex politiek en maatschappelijk krachtenveld;
 • sociaal ondernemend en je zoekt actief de samenwerking op, binnen en buiten de organisatie… << lees verder >>

ELWIeR en Ecent als één STEM