Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

‘Spiking‘ neurale netwerken verbruiken veel minder energie dan gewone neurale netwerken

A. Jaspers. (2021). ‘Spiking‘ neurale netwerken verbruiken veel minder energie dan gewone neurale netwerken.

PWN Alert(4).

Een neuraal netwerk is software of hardware die de werking van de hersenen nabootst. Door de afzonderlijke ‘hersencellen’ nog meer op echte hersencellen te laten lijken, is voor een taak als spraakherkenning veel minder energie nodig. Zo gaan slimme apparaten veel langer met hun batterijen doen.

Neurale netwerken zijn tegenwoordig heel goed in klussen die gewone computerprogramma’s niet echt onder de knie krijgen: gezichten herkennen, bijvoorbeeld, of woorden onderscheiden in gesproken taal, of tumoren opsporen in MRI-scans.
Een neuraal netwerk bestaat uit een netwerk van knooppunten met verbindingen ertussen. Deze architectuur is ontleend aan die van hersenen, die immers bestaan uit enorme netwerken van neuronen met veel onderlinge verbindingen. Een neuron krijgt signalen binnen van meerdere andere neuronen, verwerkt die, en geeft als gevolg daarvan zelf een signaal af naar neuronen verder ‘stroomafwaarts’. (de Explainer onder dit artikel gaat in meer detail in op hoe een neuraal netwerk werkt en getraind wordt voor een bepaalde taak).

ELWIeR en Ecent als één STEM