Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vereniging Informatica en Digitale geletterdheid (I&I)

| PO | VO | MBO |

Vereniging voor informatica en digitale geletterdheid in po en vo.

ieni.org

van de website (2024)

Sinds 1990 maakt i&i zich sterk voor een structureel aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs ten behoeve van informatica en digitale geletterdheid op alle basis- en middelbare scholen in Nederland.

Visie
i&i is ervan overtuigd dat informatica geen uitgesproken bètavak is. Het heeft zoveel facetten, van alfa tot bèta, dat iedere leerling binnen het vakgebied aan zijn of haar trekken kan komen. Informatica kan een heterogene groep leerlingen bedienen door de verschillende facetten die in de belangstellingssfeer van individuele leerlingen liggen, aan te bieden. Elke aspect van informatica kan adequaat, dat wil zeggen op kwalitatief aangepast havo en vwo-niveau, aangeboden worden.

Oorspronkelijk stonden de twee i’tjes in de verenigingsnaam i&i voor Informatica en Informatietechnologie in het voortgezet onderwijs. In de eerste jaren van haar bestaan stond de vereniging bekend als dé club vrijwilligers die de belangen van IT-coördinatoren behartigde. Inmiddels heeft de vereniging haar focus verlegd van de meer technische kant van de IT, naar de educatieve en didactische rol, met bijzondere aandacht voor de vernieuwingen rondom informatica en digitale geletterdheid.

ELWIeR en Ecent als één STEM