Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakdidactische Ontwerpprijs NVvW 2021

Voor wie

Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde die individueel of samen een vakdidactisch wiskundig ontwerp hebben gemaakt in het kader van een opdracht in het schooljaar 2020/2021.

Waarom

Het doel is om elkaar te inspireren tot het uitvoeren, uitwisselen en produceren van vakdidactische ontwerpen. Het uitwisselen gebeurt via een workshop op de jaarvergadering en op de site van de NVvW.

Eisen

Het vakdidactische ontwerp gaat over een wiskundig onderwerp. Kortom, het vak, de wiskunde, en de didactische keuzes zijn herkenbaar in het ontwerp. Het ontwerp is uitgevoerd op het VMBO.

Als het ontwerp nog niet uitgevoerd is, dan moet het ontwerp wel direct uitvoerbaar zijn door een collega-docent op een VMBO-school.

De ontworpen les bevat een verantwoording van de gemaakte keuzes, die overigens niet noodzakelijk gebaseerd hoeven te zijn op wetenschappelijk didactisch onderzoek.

De inzending

  • heeft maximaal 10 pagina’s, met als eerste pagina een beknopte samenvatting van het idee en de uitwerking daarvan
  • in de resterende 9 pagina’s: waarom is dit gedaan; in welke behoefte voorziet het; argumenten die de keuze ondersteunen (literatuur en/of leservaringen) en beknopt de uitwerking en een reflectie op de materialen en ervaringen
  • lesmaterialen en ondersteunend materiaal (zoals leerlinguitwerkingen, interviews,…) kunnen door de jury eventueel worden opgevraagd.

Wanneer

Het vakdidactische ontwerp wordt door de student ingestuurd naar de NVvW (Heleen van der Ree h.vanderree@nvvw.nl) voor 17 september 2021. Een deskundige jury bepaalt uiterlijk 15 oktober 2021 wat de drie beste ontwerpen zijn. De drie beste ontwerpen worden gepresenteerd op de jaarvergadering van de NVvW op zaterdag 2 november 2021 in Veenendaal.

Criteria

  • Gemaakt in studiejaar 20/21
  • Inspirerend, origineel
  • Stimuleert creativiteit, wiskundig denken en/of handelen van leerlingen
  • Overdraagbaar en laagdrempelig, uitvoerbaar
  • Duidelijk doel, wiskundig correct
  • Laat schoonheid van de wiskunde zien en/of een bijzondere toepassing van de wiskunde
  • Geschikt voor VMBO

 Tijdpad

17 september deadline insturen van de ontwerpen

15 oktober bekend maken van de drie beste ontwerpen

2 november presenteren en bekendmaken beste ontwerp 2021

Prijs

Er is een wissel kunstobject voor een jaar in het bezit mag blijven van de beste ontwerper(s).

 

 

ELWIeR en Ecent als één STEM