Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakantiecursus 2021: Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes

De vakantiecursus voor leraren wiskunde 2021 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 27 en 28 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 3 en 4 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap.

Het thema is: “Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes”. Hoofddocent is Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn). Tevens zal onder andere Theo Jansen als gastdocent een voordracht houden. Theo is een kunstenaar, alom bekend van zijn strandbeesten: www.strandbeest.com.

In onze directe omge­ving vinden we intrige­rende stangen­con­struc­ties in machi­nes, voorwer­pen en in gereed­schap. Die con­struc­ties zijn in ruiten­wissers, robots, ouder­wetse schrijf­machi­nes, weef­stoelen, gras­maaiers, busdeu­ren, schar­nieren van een motor­kap, fitness­toestel­len, vorkhef­trucks, klapra­men, liften van parkhui­zen, kinder­wagens, bureau­lampen, kranen, naaima­chines en vele andere dingen te ontdek­ken. Daarom is de ‘stangen­meetkun­de’ een aantrek­kelijk onder­werp voor het meetkun­deonder­wijs.


In de loop van de industrialisatie in de 19e eeuw nam de belangstelling voor mechanismes en staalconstruties toe en tegelijkertid ontstonden meetkundige intellectueel uitdagende vragen. Zo vroeg James Watt, de uitvinder van de stoommachine, of je een rechte lijn met stangen zou kunnen tekenen. „How to draw a straight line?“ is de titel van een beroemd boek van Sir Alfred Kempe (1849-1922). En welke krommen zijn überhaupt met stangenconstructies te tekenen; het bleek dat reeds een rechte lijn te tekenen een uitdaging is. En dan verder? Hoe zit het met kegelsneden of hogere krommen? Deze vraag bezit een verrassend algemeen antwoord en een verdere ontwikkeling tot in de hedendaagse wiskunde en daar zullen we naartoe gaan werken.

In de vakantiecursus 2021 duiken we volop in de fascinerende wereld van de stangenmeetkunde.

Programma

Amsterdam: vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus

Eindhoven: vrijdag 3 en zaterdag 4 september

Vrijdag

15.00-15.30 Ontvangst, koffie

15.30-15.35 Welkomstwoord

15.35-16.20 Rainer Kaenders: Hoe teken je een rechte lijn?

16.20-16.45 Pauze

16.45-17:30 Workshop: Stangenconstructies van technische toepassingen

17.30-18.30 Diner

18.30-19.15 Rainer Kaenders: Klassieke meetkunde in stangenconstructies

19.15-19.45 Pauze

19.45-20.30 Teun Koetsier: De Magie van de Beweging

Zaterdag

09.30-10.00 Ontvangst, koffie

10.00-10.45 Rainer Kaenders: Vernuftige constructies en configuratieruimtes

10.45-11.15 Pauze

11.15-12.00 Workshop: Configuraties grijpen en begrijpen

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Rainer Kaenders: Welke krommen kun je door stangen tekenen?

13.45-14.30 Speciale gast: Theo Jansen

14.30 Afsluiting

Aanmelden is mogelijk via www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus, voor vragen kunt u mailen naar: vakantiecursus@platformwiskunde.nl.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM