Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Systeemdenken, promotie Melde Gilissen

Fostering students’ systems thinking in secondary biology education

Bevordering van systeemdenken bij leerlingen in het voortgezet biologieonderwijs

Promotie 15 september 2021, 10:15 uur.

Gilissen, M. G. R. (2021). Fostering students’ systems thinking in secondary biology education, Faculty of Science, Freudenthal Institute (pp. 320). Utrecht: Utrecht University.

Zie ook het bijbehorende lesmateriaal.

infographic systeemdenken (Melde Gilissen, 2019)

Samenvatting in het Nederlands

Systeemdenken is belangrijk om de steeds complexere wereld om ons heen te begrijpen, omdat complexe problemen niet met lineair denken kunnen worden opgelost. In het onderwijs is systeemdenken belangrijk om leerlingen te helpen de complexiteit van (biologische) systemen te begrijpen, bv. een spiercel, het menselijk lichaam, een ecosysteem. Deze hogere-orde denkvaardigheid kan leerlingen helpen een meer samenhangend begrip van biologie te creëren door de universele principes te zien die van toepassing zijn op biologische systemen op verschillende biologische organisatieniveaus.

De vraag is: Hoe kan het systeemdenken van leerlingen worden bevorderd binnen het voortgezet biologieonderwijs? Dit proefschrift beantwoordt deze vraag en geeft: (1) een definitie van systeemdenken die tot stand is gekomen door het perspectief van systeembiologen, lerarenopleiders en biologiedocenten te combineren met inzichten uit drie systeemtheorieën; (2) bruikbare ontwerprichtlijnen voor de onderwijspraktijk om systeemdenken te implementeren in het voortgezet biologieonderwijs; (3) een voorbeeld van het gebruik van lesson study als onderzoeksmethode om de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen.

Summary in English

Systems thinking is important to make sense of the increasingly complex world around us, because complex problems cannot be solved by linear thinking. In science education systems thinking is important to help students make sense of complexity in (biological) systems, e.g., a muscle cell, the human body, an ecosystem. This higher-order thinking skill can assist students to create a more coherent understanding of biology by seeing the universal principles that apply to biological systems on different biological levels of organization.

The question is: How can students’ systems thinking be fostered within secondary biology education? This dissertation answers this question and provides: (1) a definition of systems thinking that has been established by combining the perspective of systems biologists, teacher educators and biology teachers with insights from three systems theories; (2) useful design guidelines for educational practice to implement systems thinking in secondary biology education; (3) an example of the use of lesson study as a research method to bridge the gap between research and educational practice.

Verwijzingen

  • Gilissen, M. G. R. (2021). Fostering students’ systems thinking in secondary biology education (PDF), Faculty of Science, Freudenthal Institute (pp. 320). Utrecht: Utrecht University.
  • Gilissen, M. G. R., Knippels, M. C. P. J., & van Joolingen, W. R. (2020). Bringing systems thinking into the classroom. International Journal of Science Education, 42(8), 1253–1280. doi:10.1080/09500693.2020.1755741
  • Gilissen, M. G. R., Knippels, M. C. P. J., & van Joolingen, W. R. (2021a). Fostering students’ understanding of complex biological problems. CBE—Life Sciences Education, 20(3). doi:10.1187/cbe.20-05-0088.
  • Gilissen, M. G. R., Knippels, M. C. P. J., & van Joolingen, W. R. (2021b). From empirical research to daily practice: embedding systems thinking into pre- and in-service biology teacher education. [Manuscript submitted for publication].
  • Gilissen, M. G. R., Knippels, M. C. P. J., & van Joolingen, W. R. (2021c). Involving teachers in the design process of a teaching and learning trajectory to foster students’ systems thinking [Manuscript submitted for publication].
  • Gilissen, M. G. R., Knippels, M. C. P. J., Verhoeff, R. P., & van Joolingen, W. R. (2020). Teachers’ and educators’ perspectives on systems thinking and its implementation in Dutch biology education. Journal of Biological Education, 54(5), 485–496. doi:10.1080/0021926 6.2019.1609564
  • Verhoeff, R. P., Knippels, M. C. P. J., Gilissen, M. G. R., & Boersma, K. T. (2018). The theoretical nature of systems thinking. Perspectives on systems thinking in biology education. Frontiers in Education 3, 1–11. doi:10.3389/feduc.2018.00040

Zie ook het bijbehorende lesmateriaal.

ELWIeR en Ecent als één STEM