Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Beroepsprofiel wiskundeleraar anno 2021

Om handvatten te geven aan beleidsmakers, lerarenopleidingen en anderen is er in overleg met leraren, lerarenopleiders en wetenschappers (onder de paraplu van Platform Wiskunde Nederland) een beroepsprofiel opgesteld.

Dit beroepsprofiel karakteriseert het beroep van leraar wiskunde in het voortgezet onderwijs en beschrijft de bekwaamheden die nodig zijn om dit beroep uit te voeren. Het beroepsprofiel is ontwikkeld door Platform Wiskunde Nederland PWN, de koepelorganisatie van de beroepsvereniging van wiskundeleraren NVvW en de vereniging van wiskundigen KWG.

Verwijzingen

  • Download beroepsprofiel (PWN, 2021)
  • Jonker, V., Lambriex, M., Van der Veen, N. and Wijers, M. (2008). WiVa. Wiskundeleraar Vakbekwaam (PDF) (pp. 29). Utrecht: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren in samenwerking met SBL en Freudenthal instituut.

ELWIeR en Ecent als één STEM