Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderwijskennis literatuur

endnote, Uitdraai 17-11-2022, category: onderwijskennis2022
In de kern ongeveer 50 publicaties (die worden aangehaald in het kern-artikel).
Voor de rest ongeveer 200 verwijzingen, kan verder uitgesplitst worden in categorieën, dit is voor een aantal categorieën alvast gedaan.

 

 

 

 

 • (1992). Achtergronden van het nieuwe leerplan. Wiskunde 12-16: band 1 (PDF). Utrecht, Enschede: Freudenthal instituut, Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
 • (1992). Achtergronden van het nieuwe leerplan. Wiskunde 12-16: band 2 (PDF). Utrecht, Enschede: Freudenthal Instituut, Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
 • (2007). PPON Meten. Hoe gaan leerlingen medio groep 8 om met meetopgaven? (PDF) Volgens Bartjens, 26(3), 24-26. .
 • (2008). Over de drempels met taal en rekenen. Eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) (PDF). Enschede: SLO.
 • (2009). Rekenonderwijs op de basisschool. Analyse en sleutels tot verbetering (PDF). Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 • (2021). Peil.rekenen-wiskunde 2018-2019. Einde (speciaal) basisonderwijs (PDF). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
 • (2022). Taal en rekenen in het vizier (PDF). Den Haag: Onderwijsraad.
 • Berben, H. (Ed.). (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: OCW.
 • Biestra, G. J. J. (2007). Why ‘what works’ won’t work. Evidence-based practice and the democratic deficit of educational research (PDF) Educational Theory, 57(1). doi:10.1111/j.1741-5446.2006.00241.x .
 • Bruin-Muurling, G. (2010). The development of proficiency in the fraction domain; affordances and constraints in the curriculum (PDF). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
 • Buijs, K. (2000). Hoofdrekenen anno 2000 (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 18(3), 28-36. .
 • De Moor, E. (1999). Van vormleer naar realistische meetkunde (PDF) (Vol. 33). Utrecht: Utrecht University, Faculty of Sciences, Freudenthal Institute.
 • Dekker, T. and Kindt, M. (2008). Wat doen we (niet) met breuken? (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 26(2), 7-10. .
 • Den Houting, M. (2007). Waar cijfers weer getallen zijn… (PDF) Euclides, 82(6), 300-302. .
 • Depaepe, F., Verschaffel, L. and Kelchtermans, G. (2013). Pedagogical content knowledge: A systematic review of the way in which the concept has pervaded mathematics educational research Teaching and Teacher Education, 34, 12-25. doi:10.1016/j.tate.2013.03.001 .
 • Dolk, M. and Uittenbogaard, W. (Eds.). (1993). Procenten – op de grens van basisschool en basisvorming (PDF). (Vol. 11). Utrecht: Panama, HMN/Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Drijvers, P., Doorman, M., Boon, P., Reed, H. and Gravemeijer, K. (2010). The teacher and the tool: Instrumental orchestrations in the technology-rich mathematics classroom Educational Studies in Mathematics, 75(2), 213–234. doi:10.1007/s10649-010-9254-5 .
 • Droogers, M. J. S. and Drijvers, P. H. M. (2017). Enhancing statistical literacy, 860–867. .
 • Elia, I. and Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2018). Geometry learning in the early years: Developing understanding of shapes and space with a focus on visualization (PDF), 73-95. .
 • Fan, H., Xu, J., Cai, Z., He, J. and Fan, X. (2017). Homework and students’ achievement in math and science: A 30-year meta-analysis, 1986-2015 Educational Research Review, 20, 35–54. doi:10.1016/j.edurev.2016.11.003 .
 • Gravemeijer, K. (2000). Meten als basis voor het rekenen met de lege getallenlijn (PDF) Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 18(3), 37-46. .
 • Gravemeijer, K., Figueiredo, N., Feijs, E., Van Galen, F., Keijzer, R. and Munk, F. (2007). Meten en meetkunde in de bovenbouw. Tussendoelen Annex Leerlijnen. Bovenbouw basisschool. (PDF). Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Halberda, J., Mazzocco, M. M. M. and Feigenson, L. (2008). Individual differences in non-verbal number acuity correlate with maths achievement (PDF) Nature, 455(7213), 665–668. .
 • Hoyles, C., Noss, R., Kent, P. and Bakker, A. (2010). Improving mathematics at work: The need for techno-mathematical literacies. London: Routledge.
 • Jacobse, A. E. and Harskamp, E. (2012). A Meta-Analysis of the Effects of Instructional Interventions on Students’ Mathematics Achievement (PDF). The Hague/Groningen: NWO/PROO/GION.
 • Jansen, J., Van der Schoot, F. and Hemker, B. (2005). Balans [32] van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2004. Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PDF) (Vol. 32). Arnhem: Cito Instituut voor toetsontwikkeling.
 • Judd, N. and Klingberg, T. (2021). Training spatial cognition enhances mathematical learning in a randomized study of 17,000 children Nature Human Behaviour, 5(11), 1548–1554. doi:10.1038/s41562-021-01118-4 .
 • Kablan, Z., Topan, B. and Erkan, B. (2013). The effectiveness level of material use in classroom instruction: A meta-analysis study Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 13(3), 1638–1644. doi:10.12738/estp.2013.3.1692 .
 • Kraemer, J.-M. (2011). Oplossingsmethoden voor aftrekken tot 100 (pp. 359). Eindhoven: Technical University.
 • Leavy, A. M. and Hourigan, M. (2016). Using lesson study to support knowledge development in initial teacher education: Insights from early number classrooms Teaching and Teacher Education, 57, 161-175. doi:10.1016/j.tate.2016.04.002 .
 • Meelissen, M. and Punter, A. (2016). Twintig jaar TIMSS. Ontwikkelingen in leerlingprestaties in de exacte vakken in het basisonderwijs 1995-2015 (PDF). Enschede: Universiteit Twente.
 • Meijerink, H. P. (Ed.). (2009). Referentiekader taal en rekenen. De referentieniveaus (PDF). Enschede: OCW/SLO.
 • Menne, J. J. M. and Treffers, A. (2001). Productief oefenen Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 19(2), 28-35. .
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L. and Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science (PDF). Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education and Human Development, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 • Prinsen, L. and Notten, C. (2011). Speels en onderzoekend leren: Torenstad. Een meetkundige activiteit in groep 5/6 (PDF) Volgens Bartjens, 30(3), 12-13. .
 • Rittle-Johnson, B., Loehr, A. M. and Durkin, K. (2017). Promoting self-explanation to improve mathematics learning: A meta-analysis and instructional design principles ZDM Mathematics Education, 49(4), 599–611. doi:10.1007/s11858-017-0834-z .
 • Rittle-Johnson, B., Schneider, M. and Star, J. R. (2015). Not a one-way street: Bidirectional relations between procedural and conceptual knowledge of mathematics (PDF) Educational Psychology Review, 27(4), 587–597. .
 • Schoenfeld, A. H. (2014). What makes for powerful classrooms, and how can we support teachers in creating them? A story of research and practice, productively intertwined Educational Researcher, 43(8), 404–412. doi:10.3102/0013189X14554450 .
 • Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching (PDF) Educational Researcher, 15(2), 4-14. doi:10.3102/0013189X015002004 .
 • Slavin, R. E. and Lake, C. (2008). Effective programs in elementary mathematics: A best-evidence synthesis Review of Educational Research, 78(3), 417–515. doi:10.3102/0034654308317473 .
 • Stockard, J., Wood, T. W. and Khoury, C. R. (2018). The effectiveness of direct instruction curricula: A meta-analysis of a half century of research (PDF) Review of Educational Research, 88(4), 479–507. .
 • Van de Weijer-Bergsma, E., Van Luit, H., Prast, E. J., Kroesbergen, E. H., Kaskens, J., Compagnie-Rietberg, C. W., Cijvat, I. and Logtenberg, H. (2016). Differentiëren in het rekenonderwijs. Hoe doe je dat in de praktijk? Utrecht/Doetinchem: Universiteit Utrecht/NRO/Graviant scientific & educational books.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. and Buijs, K. (Eds.). (2004). Young children learn measurement and geometry. Utrecht: Freudenthal instituut.
 • Van Galen, F., Gravemeijer, K., Van Mulken, F. and Quant, E. (2012). Kinderen onderzoeken ‘snelheid’ (PDF). Eindhoven: KWTZ, ESoE.
 • Van Geel, M., Keuning, T. and Safar, I. (2022). How teachers develop skills for implementing differentiated instruction: Helpful and hindering factors Teaching and Teacher Education: Leadership and Professional Development, 1, 100007. doi:10.1016/J.TATELP.2022.100007 .
 • Van Streun, A. (2008). Over de drempels met rekenen. Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen. Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (PDF) (pp. 75). Enschede: SLO.
 • Van Zanten, M. (2010). De kennisbasis rekenen-wiskunde voor pabo’s – ontwikkelingen en overwegingen – (PDF) Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(1), 3-16. .
 • Verschaffel, L., Schukajlow, S., Star, J. and Van Dooren, W. (2022). Word problems in mathematics education: a survey ZDM – Mathematics Education, 52(1), 1–16. doi:10.1007/s11858-020-01130-4 .
 • Wijers, M. (2008). Verhoudingen: doorlopende leerlijn?! (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde (pp. 145-154). Utrecht: Panama/FIsme.
 • Boaler, J. and Dweck, C. S. (2016). Mathematical mindsets : unleashing students’ potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching. Hoboken: Jossey Bass.
 • De Vink, I. C., Willemsen, R. H., Lazonder, A. W. and Kroesbergen, E. H. (2021). Creativity in mathematics performance: The role of divergent and convergent thinking (PDF) British Journal of Educational Psychology. doi:10.1111/bjep.12459 .
 • Schoevers, E., Kroesbergen, E. and Keijzer, R. (2018). Crossing boundaries in order to enhance students’ mathematical ability and creative problem solving, EApril. Portoroz, Slovania.
 • Stolte, M. (2021). (In)attention for creativity; Unraveling the neural and cognitive aspects of (mathematical) creativity in children (PDF), Faculty Social Sciences. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Burns, M. (2010). Snapshots of students misunderstanding Educational Leadership. .
 • Ruijssenaars, A. J. J. M., Van Luit, J. E. H., Van Lieshout, E. C. D. M. and Kroesbergen, E. (2021). Handboek Dyscalculie en rekenproblemen. Een dynamisch ontwikkelingsperspectief (PDF): Lemniscaat B.V.
 • Deunk, M., Doolaard, S., Smale-Jacobse, A. and Bosker, R. J. (2015). Differentiation within and across classrooms: A systematic review of studies into the cognitive effects of differentiation practices (PDF). Groningen: GION.
 • Doolaard, S. (2013). Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs. Groningen: GION/RUG.
 • Gelderblom, G. (2007). Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs. Amersfoort: CPS.
 • Houtveen, A. A. M., Van de Grift, W. J. C. M. and Creemers, B. P. M. (2004). Effective School Improvement in Mathematics School Effectiveness and School Improvement, 10(2), 172-192. .
 • Prast, E. J., Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H. and Van Luit, J. E. H. (2018). Differentiated instruction in primary mathematics: Effects of teacher professional development on student achievement Learning and Instruction, 54(January), 22-34. doi:10.1016/j.learninstruc.2018.01.009 .
 • Van Geel, M., Keuning, T. and Safar, I. (2022). How teachers develop skills for implementing differentiated instruction: Helpful and hindering factors Teaching and Teacher Education: Leadership and Professional Development, 1, 100007. doi:10.1016/J.TATELP.2022.100007 .
 • Ball, D. L., Thames, M. H. and Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? (PDF) Journal of Teacher Education, 59, 389-407. doi:10.1177/0022487108324554 .
 • Bell, C. A., Wilson, S., Higgins, T. and McCoach, D. B. (2010). Measuring the Effects of Professional Development on Teacher Knowledge: The Case of Developing Mathematical Ideas (PDF) Journal for Research in Mathematics Education, 41(5), 479-512. .
 • Berben, H. (Ed.). (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF). Den Haag: OCW.
 • Depaepe, F., Verschaffel, L. and Kelchtermans, G. (2013). Pedagogical content knowledge: A systmatic review of the way in which the concept has pervaded mathematics educational research Teaching and Teacher Education, 34, 12-25. doi:10.1016/j.tate.2013.03.001 .
 • Hiebert, J., Morris, A. K. and Glass, B. (2003). Learning to learn to teach: an “experiment” model for teaching and teacher preparation in mathematics (PDF) Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 201–222. doi:10.1023/A:1025162108648 .
 • Hill, H. C. (2010). The Nature and Predictors of Elementary Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching (PDF) Journal for Research in Mathematics Education, 41(5), 513 – 545. .
 • Hill, H. C., Rowan, B. and Ball, D. L. (2005). Effects of Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching on Student Achievement (PDF) American Educational Research Journal, 42(2), 371-406. doi:10.3102/00028312042002371 .
 • Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching (PDF) Educational Researcher, 15(2), 4-14. doi:10.3102/0013189X015002004 .
 • Van Groenestijn, M. and Jonker, V. (Eds.). (2014). Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo. Bouwstenen voor deskundig rekenonderwijs in VO en MBO (PDF). Utrecht: Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht/ELWIeR.
 • Van Zanten, M. (2010). De kennisbasis rekenen-wiskunde voor pabo’s – ontwikkelingen en overwegingen – (PDF) Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(1), 3-16. .
 • Kaskens, J. (2017). Rekengesprekken voeren (PDF): Uitgeverij Pica.
 • Meijer, J., Buisman, M., Christoffels, I., Groot, A., Jonker, V., Kuijper, S. and Wijers, M. (2018). De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER) (PDF). Amsterdam: Kohnstamm Instituut/ECBO/Universiteit Utrecht.
 • Ruijssenaars, A. J. J. M., Van Luit, J. E. H., Van Lieshout, E. C. D. M. and Kroesbergen, E. (2021). Handboek Dyscalculie en rekenproblemen. Een dynamisch ontwikkelingsperspectief (PDF): Lemniscaat B.V.
 • Van Groenestijn, M., Borghouts, C. and Janssen, C. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD 1) (PDF). Assen: Van Gorcum.
 • Van Luit, H. (2018). Dit is dyscalculie. Achtergrond en aanpak. Houten: LannooCampus.
 • Anderson, A., Anderson, J. and Shapiro, J. (2005). Supporting multiple literacies: Parents’ and children’s mathematical talk within storybook reading (PDF) Mathematics Education Research Journal, 16(3), 5-26. .
 • Aunio, P. and Räsänen, P. (2016). Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years; A working model for educators European Early Childhood Education Research Journal, 24(5), 684–704. .
 • Aunola, K., Leskinen, E., Lerkkanen, M. K. and Nurmi, J. E. (2004). Developmental dynamics of mathematical performance from preschool to grade 2 Journal of Educational Psychology, 96(4), 699–713. doi:10.1037/0022-0663.96.4.699 .
 • Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C. and Locuniak, M. N. (2008). Development of number combination skill in the early school years: When do fingers help? Developmental Science, 11(5), 662–668. doi:10.1111/j.1467-7687.2008.00715.x .
 • Lemaire, P. and Siegler, R. S. (1995). Four aspects of strategic change: Contributions to children’s learning of multiplication Journal of Experimental Psychology, 124(1), 83–97. doi:10.1037/0096-3445.124.1.83 .
 • Moss, J., Hawes, Z., Naqvi, S. and Caswell, B. (2015). Adapting Japanese Lesson Study to enhance the teaching and learning of geometry and spatial reasoning in early years classrooms: a case study ZDM Mathematics Education. doi:10.1007/s11858-015-0679-2 .
 • Poland, M. (2007). The Treasures of Schematising. The effects of schematising in early childhood on the learning processes and outcomes in later mathematical understanding (PDF). Vrije Universiteit: Amsterdam.
 • Toll, S. W. M. and Van Luit, J. E. H. (2014). Effects of remedial numeracy instruction throughout kindergarten starting at different ages: Evidence from a large-scale longitudinal study Learning and Instruction, 33(October), 39–49. doi:10.1016/j.learninstruc.2014.03.003 .
 • Van de Rijt, B. A. M. and Van Luit, J. E. H. (1999). Milestones in the development of infant numeracy Scandinavian Journal of Psychology, 40(1), 65–71. .
 • Van Luit, J. E. H. and Naglieri, J. A. (1999). Effectiveness of the MASTER program for teaching special children multiplication and division Journal of Learning Disabilities, 32(2), 98–107. .
 • Van Luit, J. E. H. and Toll, S. W. M. (2013). Op weg naar rekenen; Een remediërend programma voor kleuterrekenen. Doetinchem: Graviant.
 • Van Nes, F. (2009). Young Children’s spatial structuring ability and emerging number sense (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University.
 • Buijs, K. (2000). Hoofdrekenen anno 2000 (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 18(3), 28-36. .
 • Dekker, T. and Kindt, M. (2008). Wat doen we (niet) met breuken? (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 26(2), 7-10. .
 • Den Houting, M. (2007). Waar cijfers weer getallen zijn… (PDF) Euclides, 82(6), 300-302. .
 • Dolk, M. and Uittenbogaard, W. (Eds.). (1993). Procenten – op de grens van basisschool en basisvorming (PDF). (Vol. 11). Utrecht: Panama, HMN/Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Halberda, J., Mazzocco, M. M. M. and Feigenson, L. (2008). Individual differences in non-verbal number acuity correlate with maths achievement (PDF) Nature, 455(7213), 665–668. .
 • Jansen, J., Van der Schoot, F. and Hemker, B. (2005). Balans [32] van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2004. Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PDF) (Vol. 32). Arnhem: Cito Instituut voor toetsontwikkeling.
 • Kraemer, J.-M. (2011). Oplossingsmethoden voor aftrekken tot 100 (pp. 359). Eindhoven: Technical University.
 • Leavy, A. M. and Hourigan, M. (2016). Using lesson study to support knowledge development in initial teacher education: Insights from early number classrooms Teaching and Teacher Education, 57, 161-175. doi:10.1016/j.tate.2016.04.002 .
 • Van Streun, A. (2008). Over de drempels met rekenen. Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen. Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (PDF) (pp. 75). Enschede: SLO.
Even kijken of we deze categorie gebruiken
 • (1992). Achtergronden van het nieuwe leerplan. Wiskunde 12-16: band 1 (PDF). Utrecht, Enschede: Freudenthal instituut, Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
 • (2007). PPON Meten. Hoe gaan leerlingen medio groep 8 om met meetopgaven? (PDF) Volgens Bartjens, 26(3), 24-26. .
 • (2022). Taal en rekenen in het vizier (PDF). Den Haag: Onderwijsraad.
 • Bright, G. W., Jordan, P. L., Malloy, C. and Watanabe, T. (2005). Navigating through measurement in grades 6-8 (PDF). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).
 • Gravemeijer, K. (2000). Meten als basis voor het rekenen met de lege getallenlijn (PDF) Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 18(3), 37-46. .
 • Gravemeijer, K., Figueiredo, N., Feijs, E., Van Galen, F., Keijzer, R. and Munk, F. (2007). Meten en meetkunde in de bovenbouw. Tussendoelen Annex Leerlijnen. Bovenbouw basisschool. (PDF). Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Gravemeijer, K. P. E., Bowers, J. and Stephan, M. L. (2003). A hypothetical learning trajectory on measurement and flexible arithmetic (PDF) Journal for research in mathematics education, 12, 51-66. doi:10.2307/30037722 .
 • Jacobse, A. E. and Harskamp, E. (2012). A Meta-Analysis of the Effects of Instructional Interventions on Students’ Mathematics Achievement (PDF). The Hague/Groningen: NWO/PROO/GION.
 • Keijzer, R., Brouwer, W. and Van den Bergh, J. W. M. (2018). Begripsproblemen bij kubisch vergroten (PDF) Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 38(1), 41-47. .
 • Lehrer, R., Jaslow, L. and Curtis, C. L. (2003). Developing an understanding of measurement in the elementary grades. In D. H. Clements and G. Bright (Eds.), Learning and teaching measurement (pp. 1001-121). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Stephan, M. L., Bowers, J. and Cobb, P. (Eds.). (2003). Supporting students’ development of measuring conceptions: Analyzing students’ learning in social context. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. and Buijs, K. (Eds.). (2004). Young children learn measurement and geometry. Utrecht: Freudenthal instituut.
 • Van Galen, F., Gravemeijer, K., Van Mulken, F. and Quant, E. (2012). Kinderen onderzoeken ‘snelheid’ (PDF). Eindhoven: KWTZ, ESoE.
 • Akkerman, S. F., Bakker, A. and Penuel, W. R. (2021). Relevance of educational research: An ontological conceptualization (PDF) Educational Researcher, 50(6), 414–424. doi:10.3102/0013189X211028239 .
 • Bakker, A. (2021). De onzin van effectgroottes in effectief gebleken interventies (PDF) Wiskunde-Brief(889 (23 mei 2021)). .
 • Biestra, G. (2022). Onderwijs-onderzoek. Een onorthodoxe introductie (PDF).
 • Biestra, G. J. J. (2007). Why ‘what works’ won’t work. Evidence-based practice and the democratic deficit of educational research (PDF) Educational Theory, 57(1). doi:10.1111/j.1741-5446.2006.00241.x .
 • Campbell, D. T. (1976). Assessing the Impact of Planned Social Change (PDF) Occasional Paper Series(8). .
 • Coburn, C. E. and Penuel, W. R. (2016). Research–Practice Partnerships in Education: Outcomes, Dynamics, and Open Questions (PDF) Educational Researcher, 45(1). doi:10.3102/0013189X16631750 .
 • Gravemeijer, K. (2022). Waarom rekenen-wiskunde niet in het gangbare onderwijsmodel past (PDF), Didactief online: Didactief.
 • Gravemeijer, K. P. E. and Kirschner, P. (2007). Naar meer evidence-based onderwijs? (PDF) Pedagogische Studiën, 84, 463-472. .
 • Keijzer, R. and Bruin-Muurling, G. (2022). Focus op ‘evidence based’ dreigt onderwijs te verarmen (PDF) ScienceGuide. .
 • Penuel, W. R., Fishman, B. J., Haugan Cheng, B. and Sabelli, N. (2011). Organizing Research and Development at the Intersection of Learning, Implementation, and Design (PDF) Educational Researcher, 40(7). doi:10.3102/0013189X11421826 .
 • Reynolds, D., Kelly, A., Harris, A., Jones, M., Adams, D., Miao, Z. and Bokhove, C. (2020). Extending educational effectiveness: A critical review of research approaches in International Effectiveness Research, and proposals to improve them (PDF). In J. Hall, A. Lindorff and P. Sammons (Eds.), International Perspectives in Educational Effectiveness Research (pp. 121-145): Springer.
 • Ros, A., Amels, J., Stallaert, M., Van de Stolpe, Y. I. and Volman, M. (2022). Leidraad Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie in het primair onderwijs – weten wat werkt en waarom (PDF). Utrecht.
 • Simpson, A. (2019). The evidential basis of “evidence-based education”: an introduction to the special issue (PDF) Educational Research and Evaluation, 25(1-2). doi:10.1080/13803611.2019.1617979 .
 • Sims, S., Anders, J., Inglis, M. and Lortie-Forgues, H. (2022). Quantifying “Promising Trials Bias” in Randomized Controlled Trials in Education (PDF) Journal of Research on Educational Effectiveness. doi:10.1080/19345747.2022.2090470 .
 • Blanchette, I. and Richards, A. (2010). The influence of affect on higher level cognition: A review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning (PDF) Cognition & Emotion, 24(4), 561–595. .
 • Boonen, A., Reed, H. C., Schoonenboom, J. and Jolles, J. (2022). It’s not a math lesson – we’re learning to draw! Teachers’ use of visual representations in instructing word problem solving in sixth grade of elementary school (PDF) Frontline Learning Research, 4(5), 55-82. .
 • Caeli, E. N. and Yadav, A. (2019). Unplugged approaches to computational thinking: A historical perspective TechTrends, 1–8. doi:10.1007/s11528-019-00410-5 .
 • Chi, M. T. H., Bassok, M., Lewis, M. W., Reimann, P. and Glaser, R. (1989). Self-explanations: How students study and use examples in learning to solve problems Cognitive Science, 13(2), 145–182. doi:10.1016/0364-0213(89)90002-5 .
 • De Moor, E. and Kool, M. (2016). Alledaags rekenen (PDF). Amsterdam: Prometheus.
 • Doorman, M., Bos, R., de Haan, D., Jonker, V., Mol, A. and Wijers, M. (2019). Making and Implementing a Mathematics Day Challenge as a Makerspace for Teams of Students (PDF) International Journal of Science and Mathematics Education, 17, 149–165. doi:10.1007/s10763-019-09995-y .
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Compton, D. L., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Capizzi, A. M., Schatschneider, C. and Fletcher, J. M. (2006). The cognitive correlates of third-grade skill in arithmetic, algorithmic computation, and arithmetic word problems Journal of Educational Psychology, 98(1), 29–43. doi:10.1037/0022-0663.98.1.29 .
 • Gravemeijer, K. (1997). Solving word problems: A case of modelling? (PDF) Learning and Instruction, 7(4). doi:10.1016/S0959-4752(97)00011-X .
 • Hickendorff, M. (2021). The Demands of Simple and Complex Arithmetic Word Problems on Language and Cognitive Resources Frontiers in Psychology, 12, 4494. doi:10.3389/FPSYG.2021.727761/BIBTEX .
 • Hoogland, K., Pepin, B., Bakker, A., de Koning, J. and Gravemeijer, K. (2016). Representing contextual mathematical problems in descriptive or depictive form: Design of an instrument and validation of its uses Studies in Educational Evaluation, 50, 22–32. doi:10.1016/j.stueduc.2016.06.005 .
 • Hoogland, K., Pepin, B., de Koning, J., Bakker, A. and Gravemeijer, K. (2018). Word problems versus image-rich problems: an analysis of effects of task characteristics on students’ performance on contextual mathematics problems Research in Mathematics Education, 20(1), 37-52. doi:10.1080/14794802.2017.1413414 .
 • Kolovou, A. (2011). Mathematical problem solving in primary school (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute (pp. 190). Utrecht: Utrecht University.
 • Kolovou, A., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Bakker, A. and Elia, I. (2008). An ICT environment to assess and support students’ mathematical problem-solving performance in non-routine puzzle-like word problems (PDF). In A. Gagatsis (Ed.), Research in Mathematics Education (pp. 175 – 190). Nicosia, Cyprus: University of Cyprus.
 • Op den Kamp, R. (2018). Hoe studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs hun leerlingen kunnen aanzetten tot het doordenken van verhoudingsproblemen met behulp van authentieke leeractiviteiten (PDF) Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 38(2), 41-46. .
 • Reynvoet, B., Marinova, M. and Sasanguie, D. (2020). Take it of your shoulders: Providing scaffolds leads to better performance on mathematical word problems in secondary school children with developmental coordination disorder Research in Developmental Disabilities, 105(103745). .
 • Rittle-Johnson, B., Loehr, A. M. and Durkin, K. (2017). Promoting self-explanation to improve mathematics learning: A meta-analysis and instructional design principles ZDM Mathematics Education, 49(4), 599–611. doi:10.1007/s11858-017-0834-z .
 • Rosli, R., Capraro, M. M. and Capraro, R. M. (2014). The effects of problem posing on student mathematical learning: A meta-analysis International Education Studies, 7(13), 227–241. doi:10.5539/ies.v7n13p227 .
 • Schmidt, W. H., Houang, R. T., Sullivan, W. F. and Cogan, L. S. (2022). When practice meets policy in mathematics education: A 19 country/jurisdiction case study (Vol. 268). Paris: OECD.
 • Schoevers, E., Kroesbergen, E. and Keijzer, R. (2018). Crossing boundaries in order to enhance students’ mathematical ability and creative problem solving, EApril. Portoroz, Slovania.
 • Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin (PDF) Educational Studies in Mathematics, 22(1), 1-36. .
 • Silver, E. (1994). On mathematical problem posing For the Learning of Mathematics, 14(1), 19–28. .
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M., Kolovou, A. and Robitzsch, A. (2013). Primary school students’ strategies in early algebra problem solving supported by an online game (PDF) Educational Studies in Mathematics, 84(3), 281-307. doi:10.1007/s10649-013-9483-5 .
 • Van Zanten, M. (2021). Opportunities-to-learn in Nederlandse reken-wiskundemethodes voor het basisonderwijs Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 40(5), 40-50. .
 • Verschaffel, L., De Corte, E. and Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modeling of school arithmetic word problems Learning and Instruction, 4(4), 273-294. doi:10.1016/0959-4752(94)90002-7 .
 • Verschaffel, L., Schukajlow, S., Star, J. and Van Dooren, W. (2022). Word problems in mathematics education: a survey ZDM – Mathematics Education, 52(1), 1–16. doi:10.1007/s11858-020-01130-4 .
 • (2008). Over de drempels met taal en rekenen. Eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) (PDF). Enschede: SLO.
 • (2018). Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs. Gesprekstafels rekenen vmbo en havo/vwo. (PDF) (pp. 27). Den Haag: Ministerie van OCW.
 • Ballering, F. and Krabbendam, H. (2009). Rekenen in het grensgebied po-vo (op school en in de lerarenopleiding) (PDF). In R. Keijzer and V. Jonker (Eds.), Over de muurtjes heen kijken. Verslag twee jaar ELWIeR. Utrecht: Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen (Freudenthal instituut).
 • Hooyman, K. and Jonker, V. (2022). Vakoverstijgend rekenen. Een wereld van verschil Euclides. .
 • Jonker, V. and Wijers, M. (2011). Rekenen in het vmbo. De aanpak van College Vos (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 31(1), 29-32. .
 • Jonker, V. and Wijers, M. (2012). Functioneel rekenen. Rekenen in andere vakken (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo 2), 29-31. .
 • Van Streun, A. (2008). Over de drempels met rekenen. Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen. Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (PDF) (pp. 75). Enschede: SLO.
 • Wijers, M. and Jonker, V. (2011). Zit er rekenen in de vmbo schoolvakken? Onderzoek naar de aard (relevantie, inhoud en plek) van rekenvaardigheden binnen vmbo schoolvakken. (pp. 20). Utrecht: Freudenthal instituut.
 • Wijers, M. and Jonker, V. (2017). Authentic contexts in mathematics textbooks in secondary pre-vocational education (VMBO) (PDF). In B. Grevholm (Ed.), Mathematics textbooks, their content, use and influences. Research in Nordic and Baltic countries (pp. 245-268). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Capar, G. and Tarim, K. (2015). Efficacy of the cooperative learning method on mathematics achievement and attitude: A meta-analysis research Educational Sciences: Theory & Practice, 15(2), 553–559. doi:10.12738/estp.2015.2.2098 .
 • Doorman, M., Bos, R., de Haan, D., Jonker, V., Mol, A. and Wijers, M. (2019). Making and Implementing a Mathematics Day Challenge as a Makerspace for Teams of Students (PDF) International Journal of Science and Mathematics Education, 17, 149–165. doi:10.1007/s10763-019-09995-y .
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. and Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis (PDF). Minneapolis: University of Minnesota. Cooperative Leaming Center.
 • Lou, Y., Abrami, P. C. and Spence, J. C. (2000). Effects of within-class grouping on student achievement: An exploratory model The Journal of Educational Research, 94(2), 101-112. doi:10.1080/00220670009598748 .
 • Op den Kamp, R. (2018). Hoe studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs hun leerlingen kunnen aanzetten tot het doordenken van verhoudingsproblemen met behulp van authentieke leeractiviteiten (PDF) Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 38(2), 41-46. .
 • Rohrbeck, C. A., Ginsburg-Block, M. D., Fantuzzo, J. W. and Miller, T. R. (2003). Peer-assisted learning interventions with elementary school students: A meta-analytic review Journal of Educational Psyhology,, 95(2), 240–257. doi:10.1037/0022-0663.95.2.240 .
 • Schmidt, W. H., Houang, R. T., Sullivan, W. F. and Cogan, L. S. (2022). When practice meets policy in mathematics education: A 19 country/jurisdiction case study (Vol. 268). Paris: OECD.
 • Smith, M. S. and Stein, M. K. (2011). 5 Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Walshaw, M. and Anthony, G. (2008). Creating productive learning communities in the mathematics classroom: An international literature review Pedagogies: An International Journal, 3(3), 133– 149. doi:10.1080/15544800802026595 .
 • Smit, J. (2013). Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute (pp. 252 pp). Utrecht: Utrecht University.
 • Van den Boer, C. (2003). Als je begrijpt wat ik bedoel; Een zoektocht naar verklaringen voor achterblijvende prestaties van allochtone leerlingen in het wiskundeonderwijs (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute (pp. 335 pp). Utrecht: Utrecht University.
 • (2008). Over de drempels met taal en rekenen. Eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) (PDF). Enschede: SLO.
 • (2008). Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs (PDF). Utrecht: Inspectie van het onderwijs.
 • (2021). Peil.rekenen-wiskunde 2018-2019. Einde (speciaal) basisonderwijs (PDF). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
 • Bell, C. A., Wilson, S., Higgins, T. and McCoach, D. B. (2010). Measuring the Effects of Professional Development on Teacher Knowledge: The Case of Developing Mathematical Ideas (PDF) Journal for Research in Mathematics Education, 41(5), 479-512. .
 • Burns, M. K., Codding, R. S., Boice, C. H. and Lukito, G. (2010). Meta-analysis of acquisition and fluency math interventions with instructional and frustration level skills: Evidence for a skill-by-treatment interaction (PDF) School Psychology Review, 39(1), 69–83. doi:10.1080/02796015.2010.12087791 .
 • Faber, J. M., Luyten, H. and Visscher, A. J. (2017). The effects of a digital formative assessment tool on mathematics achievement and student motivation: Results of a randomized experiment Computers & Education, 106, 83–96. doi:10.1016/J.COMPEDU.2016.12.001 .
 • Hill, H. C. (2010). The Nature and Predictors of Elementary Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching (PDF) Journal for Research in Mathematics Education, 41(5), 513 – 545. .
 • Jansen, J., Van der Schoot, F. and Hemker, B. (2005). Balans [32] van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2004. Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PDF) (Vol. 32). Arnhem: Cito Instituut voor toetsontwikkeling.
 • Kingston, N. and Nash, B. (2011). Formative assessment: A meta-analysis and a call for research Educational Measurement: Issues and Practice, 30(4), 28–37. doi:10.1111/j.1745-3992.2011.00220.x .
 • Kordes, J., Bolsinova, M., Limpens, G. and Stolwijk, R. (2013). Resultaten PISA-2012. Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen (PDF). Arnhem: Cito.
 • Letschert, J. and Greven, J. (2006). Kerndoelen basisonderwijs 2006 (Kerndoelenboekje) (PDF). Den Haag: Ministerie van OCW.
 • Meelissen, M. and Punter, A. (2016). Twintig jaar TIMSS. Ontwikkelingen in leerlingprestaties in de exacte vakken in het basisonderwijs 1995-2015 (PDF). Enschede: Universiteit Twente.
 • Meijerink, H. P. (Ed.). (2009). Referentiekader taal en rekenen. De referentieniveaus (PDF). Enschede: OCW/SLO.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L. and Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science (PDF). Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education and Human Development, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 • Peltenburg, M. (2012). Mathematical potential of special education students (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University.
 • Rebber, A., Van den Berg, S. and Meelissen, M. (2017). Secundaire analyses op de data van TIMSS-2015: een nadere analyse van leerkrachtpercepties en de referentieniveaus voor rekenen en natuuronderwijs. Enschede.
 • Scheltens, F., Hemker, B. and Vermeulen, J. (2013). Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het eind van de basisschool. Uitkomsten van de vijfde peiling in 2011 (PDF). Arnhem: Cito.
 • Shute, V. J. (2008). Focus on Formative Feedback Review of Educational Research, 78(1), 153–189. doi:10.3102/0034654307313795 .
 • Van Streun, A. (2008). Over de drempels met rekenen. Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen. Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (PDF) (pp. 75). Enschede: SLO.
 • Veldhuis, M. (2015). Improving classroom assessment in primary mathematics education (PDF), Faculty of Science (pp. 188). Utrecht: Utrecht University.
 • Veldhuis, M. and Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2020). Supporting primary school teachers’ classroom assessment in mathematics education: effects on student achievement Mathematics Education Research Journal, 32, 449–471. .

ELWIeR en Ecent als één STEM