Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature – Promovendus Innovatief Leerplatform Informatica

Vacature

Promovendus Innovatief Leerplatform Informatica (1,0 fte)

Universiteit Utrecht

Meer info

Als promovendus ga je werken aan het ontwikkelen en onderzoeken van een innovatief leerplatform voor het vak informatica in de tweede fase van het vwo. Kenmerken van het te ontwikkelen leerplatform zijn dat het systeem het gedrag van leerlingen in het leerplatform analyseert (learning analytics), op een intelligente manier feedback geeft op de vorderingen van de leerling (outer loop feedback), en op basis daarvan individuele leerroutes van leerlingen faciliteert (adaptivity). De centrale vraag is hoe dergelijke faciliteiten kunnen worden geïmplementeerd en hoe effectief ze zijn voor het bereiken van de leerdoelen van het vak informatica in het voortgezet onderwijs. In een ontwerpgericht onderzoek ontwikkel je een prototype van een dergelijk innovatief leerplatform en onderzoek je de effectiviteit ervan. Het onderzoek bevindt zich op het snijvlak van didactiek en informatica, en is dan ook een samenwerking tussen het Freudenthal Instituut en het departement Informatica. Het ontwerpgericht onderzoek vindt plaats binnen de context van de projecten React-EU en Co-Teach informatica .

ELWIeR en Ecent als één STEM