Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Docentvluchteling voor de Klas

Docentvluchteling voor de Klas

Project DVDK

docentvluchteling@gmail.com

Download Flyer

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en VluchtelingenWerk Nederland hebben het project Docentvluchteling voor de Klas (DVDK) opgezet met support van UAF en het ministerie van OCW.
DVDK wil docenten die gevlucht zijn naar Nederland zo goed mogelijk helpen om ook in Nederland weer op school te werken: van onderwijspassie naar werk, ook in Nederland.

Daarvoor is nodig dat docentvluchtelingen zich vanaf hun komst in Nederland welkom weten en in contact komen met docenten, scholen en onderwijs. Een Welkom-docent-app en vakmaatjes gaan daarbij helpen.
Als de docentvluchteling verblijfsstatus heeft en de taal op B1-niveau is, eindigt periode I en volgt een bijscholingsjaar (dat noemen we periode II). In periode III werkt de docentvluchteling op een school, heeft hij een coach, ook om de Nederlandse taal verder te verbeteren, en is hij op weg naar duurzaam en blijvend werk in het wiskunde-onderwijs.

DVDK wil laten zien dat docentvluchtelingen een duurzame bijdrage kunnen leveren aan het Nederlandse onderwijs. Te beginnen met het vak wiskunde en daarna met tekortvakken als informatica, natuurkunde en scheikunde. De Hogeschool Utrecht verzorgt het
bijscholingsjaar voor wiskundedocenten in 2022 en scholen van het samenwerkingsverband Leraarinhetgooi bieden stageplaatsen en kans op werk.

ELWIeR en Ecent als één STEM