Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

No Escape! The rise of escape rooms in secondary science education

Alice Veldkamp, UU

Proefschrift

No Escape! The rise of escape rooms in secondary science education

Gepromoveerd op 6 april 2022

Abstract

Over de hele wereld en in alle sectoren van onderwijs verschenen spontaan escaperooms in de klas. Docenten experimenteerden met het aanpassen van het escaperoom concept naar de klasomgeving, zonder dat ze daarbij door schoolbesturen of andere instellingen gestuurd werden. Een groot deel van deze pionierende docenten geeft les in bètavakken. In deze dissertatie is de opkomst van escape rooms in het onderwijs onderzocht met als hoofdvragen: “Wat is de educatieve potentie van escaperooms voor bètavakken in het voortgezet onderwijs?” en “Wat zijn adequate richtlijnen voor het ontwerpen en toepassen van escaperooms in de bètavakken van het voorgezet onderwijs?”

In dit onderzoekstraject zijn verschillende methodes toegepast die hebben geleid tot:

  1. een overzicht van de belangrijkste verschillen in recreatieve en onderwijs omgevingen voor escape rooms en de randvoorwaarden voor escaperooms in het onderwijs,
  2. ontwerpregels voor het ontwikkelen van een educatieve escaperoom, en
  3. een kader voor het ontwikkelen van educatieve escape rooms dat rekening houdt met de belangrijkste uitdagingen van het ontwikkelen en implementeren van escape rooms in onderwijs.

Educatieve escape rooms bieden de mogelijkheid om onderwijs aan te bieden in een authentieke context met zinvolle opdrachten die vakkennis en vakvaardigheden vragen die leerlingen in een team en onder tijdsdruk uitvoeren. Met het ontwikkelde kader en de ontwerpregels kunnen onderwijsontwikkelaars escaperooms ontwikkelen die bètaonderwijs bevorderen, en recht doen aan het door leerlingen gewaardeerde zelf ontdekken, autonomie en de overwinning.

Verwijzingen

  • Veldkamp, A. (2022). No Escape! The rise of escape rooms in secondary science education, Freudenthal Institute, Faculty of Science (pp. 180). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  • Veldkamp, Alice, Daemen, Joke, Teekens, Stijn, Koelewijn, Stefan, Knippels, Marie Christine P.J. & van Joolingen, Wouter R. (01-07-2020). Escape boxes: Bringing escape room experience into the classroom. British Journal of Educational Technology, 51 (4).
  • Veldkamp, A., Knippels, M.C.P.J. & van Joolingen, W.R. (02-07-2018). No Escape: the rise of Escape Rooms in secondary biology education. What do teachers and students perceive as the educational potential of Escape Rooms in secondary biology education?.

ELWIeR en Ecent als één STEM