Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

WvM publicatie 2 – Van tellen naar getallen-als-objecten

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

Nr. 2

Gray, E. M. and Tall, D. O., Duality, ambiguity, and flexibility: Van tellen naar getallen-als-objecten

Koeno Gravemeijer en Frans van Galen, Werkgroep Wiskunde voor Morgen, schreven een reflectie bij :

Gray, E. M. and Tall, D. O. (1994). Duality, ambiguity, and flexibility: A ‘proceptual’ view of simple arithmetic. Journal for research in Mathematics Education, 25(2), 116-140.

Gray en Tall stellen zich tot doel om uit te vinden hoe het komt dat wiskunde voor sommigen eenvoudig is terwijl het voor anderen onvoorstelbaar moeilijk is. Zij vermoeden dat de oorzaak zit in de manier waarop je wiskundige ideeën ontwikkelt. Hun verklaring is dat het sommigen lukt om wiskundige procedures te verkorten en in een groter geheel onder te brengen, terwijl anderen een verzameling opbouwen van procedures die die min of meer op zichzelf staan. Voor de eersten is wiskunde eenvoudig, voor de anderen wordt wiskunde heel lastig.
We gebruiken het woord ‘wiskundig’ hier op dezelfde manier op als Gray en Tall, die het woord ‘mathematics’ ook gebruiken wanneer wij zouden spreken van ‘rekenen’ of ‘rekenen-wiskunde’. In dit artikel gaan we er steeds van uit dat ‘wiskunde’ ook het ‘rekenen’ omvat.

Lees verder

Zie ook rekenenwiskunde21.nl.

ELWIeR en Ecent als één STEM