Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

WvM Publicatie nr. 3 – Skemp over het begrijpen van wiskunde

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

Nr. 3

Gray, E. M. and Tall, D. O., Duality, ambiguity, and flexibility: Van tellen naar getallen-als-objecten

Bert Zwaneveld, Werkgroep Wiskunde voor Morgen, schreef een reflectie bij :

Skemp, R. (1976). Goals of Learning and Qualities of Understanding. Mathematics teaching, Bulletin of the Association of Teachers of Mathematics, 88, 44 – 49.

Richard Skemp (1919-1995) schreef in 1976 een artikel waarin hij het begrijpen van wiskunde analyseert (Skemp, 1976). Hij komt daarbij tot een didactische theorie van dat begrijpen. Het tijdschrift,’Mathematics Teaching in the Middle School’, vond dit artikel zo relevant dat ze het in 2006 nogmaals hebben gepubliceerd.

Lees verder

Over WvM publicaties

In de internationale literatuur op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs staat het specifieke karakter van rekenen en wiskunde centraal. Deze literatuur laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. In deze reeks wil de werkgroep Wiskunde voor Morgen dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen aan de hand van toonaangevende internationale artikelen.

rekenenwiskunde21.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM