Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderbouw Wiskunde Dag (vo) -> inschrijven voor 15-2-2023

De OnderbouwWiskundeDag is een competitie voor leerlingen uit 3/4 vmbo en 3 havo/vwo.

Onderdeel van Wiskunde in Teams

Algemeen

Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een ‘grote’ wiskundige (denk)opdracht waarin probleemoplossen centraal staat. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan.

Inhoudelijk sluiten deze opdrachten aan bij ‘denkactiviteiten’.

Lees meer

15 februari 2023 – Scoren! een OWD waarin rekenspelletjes centraal staan

Voor alle lerarenopleiders wiskunde met een vmbo-hart en/of een 3 havo/vwo-hart: geef het door aan studenten, dat ze deze dag kunnen organiseren op school!

Gedurende de dag zijn leerlingen in teams van 3 of 4 leerlingen met allemaal verschillende rekenspellen in de wiskundeles aan de slag. Niet alleen om ze te spelen, maar met name om ze te kunnen beoordelen, op verschillende aspecten. Het doel is om de leerlingen na te laten denken over hoe ze de verschillende spellen kunnen beoordelen en vergelijken; scoreformulieren/beoordelingsformulieren spelen dan ook een grote rol in deze OnderbouwWiskundeDag/VMBOWiskundeDag 2023. De leerlingen zullen bezig zijn met onderzoeken, ontwerpen, uitproberen en terugkijken.

De wiskundedag is geschikt voor leerlingen uit 3vmbo-tl, 3 havo en 3 vwo, en duurt van 9-14 uur.

U ontvangt 2 weken van tevoren de opdracht (inclusief de rekenspellen vanzelfsprekend) en de docentenhandleiding.

Meedoen (€ 70,- per school).

Eerdere opdrachten

Eerdere opdrachten

ELWIeR en Ecent als één STEM