Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Inclusieve vakdidactiek – Werken aan inclusief N&T onderwijs

Praktijkopbrengst van het project Inclusive Science Education (2018-2021)

inclusievevakdidactiek.nl

Website met opleidingsmaterialen voor inclusief natuur- en techniekonderwijs. Goed N&T-onderwijs vergt aandacht voor de taal van het vak. Dat sluit aan bij de wens taalonderwijs meer te verbinden aan onderwijs in andere vakken. Maar welke praktische werkwijzen kunnen leraren daarvoor inzetten? De site geeft hierbij achtergrondkennis, maar vooral veel praktische voorbeelden uit lessituaties. Er zijn bovendien diverse praktijkpublicaties uit het project beschikbaar die dit thema verder kunnen verdiepen.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een basistekst over vier belangrijke taalgerichte strategieën
 • Drie algemene video’s:
  • Een promotievideo over het hele pakket met diverse lesfragmenten
  • Introductie op de cursus over inclusieve vakdidactiek door Maaike Hajer
  • Een video over de stap van dagelijkse taal (DAT) naar vak- en schooltaal (CAT)
 • Powerpoints om te gebruiken in vier cursusbijeenkomsten
 • Lesmateriaal voor het geven van taalgerichte N&T-lessen over drie thema’s: Onderhoud, Plantengroei, Geluid. Bij elk thema horen introducerende videoclips.
 • Video’s met voorbeelden uit de lespraktijk rond deze drie thema’s.

Achtergrond

De site komt voort uit het internationale project Inclusieve vakdidactiek in natuur- en techniekonderwijs , dat in Nederland van 2018-2021 aan de Hogeschool Utrecht i.s.m. Marnixacademie werd uitgevoerd. Ruim twintig leraren in bovenbouw basisonderwijs in Nederlandse, Noorse en Zweedse klassen beproefden lesmaterialen die verschillende didactische strategieën bevatten om alle leerlingen in een meertalige klas toegang te geven tot natuur- en techniekonderwijs. Ze volgden intussen een professionaliseringstraject. Lering trekkend uit hun ervaringen werd het professionaliseringstraject herschreven en met veel nieuwe videofilmpjes uitgebreid. Eind 2021 is als praktijkproduct een website gepubliceerd met professionaliserings- en opleidingsmaterialen. Het project was een samenwerking van het HU-lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, de Universiteit Malmö, Zweden, en Innland University for Applied Sciences in Hamar, Noorwegen. Het werd gefinancierd door NRO en Nordforsk.

inclusievevakdidactiek.nl

Inlichtingen: Gerald van Dijk.

ELWIeR en Ecent als één STEM