Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wetenschap en Technologie in de klas – handvatten

Wetenschap en technologie in de klas. Handvatten voor een praktische uitvoering. Pica.

Dit boek uit 2022, van de hand van Anna Hotze, biedt handvatten om W&T-onderwijs in de klas vorm te geven.

Wetenschap en Technologie

Abstract

Om de huidige en toekomstige hoogtechnologische maatschappij beter te begrijpen, kritisch te zijn, te kunnen participeren in deze maatschappij en te kunnen meedenken met onderwerpen zoals gezondheid of duurzaamheid, is wetenschappelijke geletterdheid een voorwaarde. Goed onderwijs in Wetenschap en technologie (W&T-onderwijs) legt hiervoor de basis.

W&T-onderwijs draait om het verwerven van kennis, het ontwikkelen van een kritische houding en het ontwikkelen van generieke en wetenschappelijke vaardigheden, zoals onderzoeken en ontwerpen. Dit boek biedt handvatten om W&T-onderwijs in de klas vorm te geven.
Naast een uitgebreide begripsbepaling komen praktische aandachtspunten van W&T-onderwijs aan bod, zoals ‘Hoe veel sturing bied je?’, ‘Hoe stel je goede vragen?’ en ‘Hoe breng je de leeropbrengsten in kaart?’. Bovendien vraagt W&T-onderwijs om leerkrachtcompetenties zoals gedegen vakinhoudelijke kennis, ervaring met het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren en een onderzoekende houding. Daarnaast kan het domein W&T goed gecombineerd worden met de domeinen rekenen-wiskunde en taal; hoe je dit kunt doen, wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.

Verschillende tools die in het boek besproken worden, helpen in kaart te brengen hoe het W&T-onderwijs er op dit moment binnen de school voorstaat. Ze kunnen tegelijkertijd het vertrekpunt vormen voor de implementatie ervan. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de doorgaande lijn van W&T-onderwijs van de basisschool naar de middelbare school, waarbij een aantal good practices uit het vo beschreven worden.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM