Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderzoek studielast rekenen-wiskunde 2023

Sinds 2009 vind er tweejaarlijks onderzoek plaats naar de contacttijd en studielast rekenen-wiskunde & didactiek op Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs. Dit onderzoek maakt zichtbaar hoe de contacttijd en studielast voor rekenen-wiskunde zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Lerarenopleidingen worden verzocht mee te werken aan het achtste onderzoek in deze reeks. Daarvoor is een vragenlijst ontwikkeld. Vakgroepvoorzitters of een ander die het meest aangewezen is om de gegevens te delen worden verzocht de vragenlijst voor 1 november 2022 in te vullen.

Vragenlijst studielast 2022-2023

De gegeven antwoorden zullen gebruikt worden voor een achtste publicatie in de reeks. Deze achtste publicatie zal in vorm veel lijken op de verslagen van vorige edities van dit onderzoek. In deze publicaties en ook in presentaties naar aanleiding van dit onderzoek zullen gegevens van individuele opleidingen op geen enkele manier zichtbaar zijn.
Neem bij vragen over dit onderzoek contact op met Ronald Keijzer.

ELWIeR en Ecent als één STEM