Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

OCW zet koers wat betreft basisvaardigheden -> Zorg

Brief OCW november 2022

Voortgang masterplan basisvaardigheden funderend onderwijss

De pijlers van het masterplan basisvaardigheden worden in deze brief verder toegelicht en van beleid voorzien:

  • a) Extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren
  • b) Breder gebruik bewezen aanpakken
  • c) Aansluiting school en omgeving: versterken van taalomgeving
  • d) Basisblik, door monitoring en onderzoek, inclusief scherper toezicht
  • e) Duidelijke opdracht aan het funderend onderwijs

De integrale aandacht voor ‘basisvaardigheden’ is winst, zeker als de discussie over wat basisvaardigheden zijn goed gedetailleerd wordt uitgevoerd, en wat dit voor consequentie heeft voor het onderwijs (docent, les, methode, etc.).

Zorg

De brief levert wat zorgen op voor de lerarenopleidingen wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen.

Dit zit enerzijds op het punt van de ‘definitie van basisvaardigheid’ (dat geldt overigens voor alle betrokken domeinen taal, rekenen, dig.geletterdheid en burgerschap).
Er zit – zeker bij rekenen/wiskunde – een misvatting in dit beleid wat precies basisvaardigheden zijn. We schreven daar al eerder over.

Anderzijds lijkt dit beleid te veel vrijheid weg te nemen bij de docent. Het ‘ontzorgen’ (inbedden, vastleggen, toetsbaar maken) lijkt door te slaan en gaat van docenten professionals maken die zich steeds verder kunnen terugtrekken van het primaire proces omdat de verantwoordelijkheid elders wordt belegd.

Zorg dus, voor alle professionals die in het onderwijs werken.

Het is belangrijk dat de verschillende betrokken partijen (docenten, inspectie, onderzoek, opleiding) goed samenwerken, elkaar opzoeken en met elkaar de kwaliteit van dit beleid, waar ook kansen in zitten, te bewaken.

Vanuit enkele betrokkenen gaan we in ieder geval met enkele inspecteurs van onderwijs praten, want ook daar zit een zorg: als scholen op bepaalde aspecten vastgepind gaan worden die niet bijdragen aan goed onderwijs (maar goed onderwijs eerder in de weg staan), dan worden eventuele negatieve aspecten uit dit beleid nog verder versterkt.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM