Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wat is nu weer een basisteam?

In het Masterplan basisvaardigheden (kabinet 2021) wordt gesproken over ‘basisteams’ om scholen te ondersteunen die dat nodig hebben of zelf nuttig vinden.

NVvW en NVORWO zijn (zomer 2022) gevraagd mee te denken over de invulling van basisteams.

In het masterplan van OCW (zomer 2022) staat het volgende:

Er komen basisteams voor scholen die hiervan gebruik willen maken of die deze ondersteuning het hardst nodig hebben. In tegenstelling tot hoe ‘hulp’ in het verleden misschien ervaren is, wil ik expliciet benadrukken dat deze teams pertinent niet tot taak hebben een plan de school in gooien en dan maar te kijken hoe ‘ze’ dit gaan uitvoeren.

Het gaat hier om echte hulp en handen bij het werk in de school, bij de plannen van de school zelf en onder regie van de school zelf. Deze hulpteams zullen dus ook niet de rol van de schoolleiders, het lerarenteam, de intern begeleiders of de taal- en rekencoördinatoren gaan overnemen. Integendeel, de hulp wordt beschikbaar gesteld om hen op hun verzoek bij te staan.

De teams helpen bij de (uitvoering van) plannen, zodat het eigenaarschap altijd bij het schoolteam ligt en de effecten duurzaam zijn. Kortom: de basisteams bieden kennis, extra handen en hulp op school, zodat scholen er niet alleen voor staan. Voor het schooljaar 2022-2023 zal deze externe hulp al voor zo’n 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar zijn om de basisvaardigheden bij tienduizenden leerlingen te versterken.

ELWIeR en Ecent als één STEM