Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Trendanalyse Wetenschap en Technologie

Publicatie in 2022

Trendanalyse Wetenschap & Technologie. Ontwikkelingen en uitdagingen bij Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs.

Djoyoadhiningrat-Hol, K., & Klein Tank, M.

Amersfoort: SLO.

download pdf

In deze tijd vol maatschappelijke uitdagingen zijn er zorgen over de aandacht voor Wetenschap & Technologie op basisscholen. SLO heeft in kaart gebracht wat de huidige trends zijn op het gebied van W&T in het basisonderwijs. Diverse experts, pabodocenten en leerkrachten uit het onderwijsveld leverden voor dit rapport input, mondeling, schriftelijk en via wetenschappelijke publicaties.

Hoewel de trends apart worden benoemd, hangen ze natuurlijk ook sterk onderling samen.

Wat is de huidige stand van zaken? Wat gaat goed en wat kan beter? De volgende trends worden onderscheiden:

  • De aandacht voor W&T wordt moeilijker door de afname van aandacht voor wereldoriëntatie.
  • De meeste scholen weten dat er aandacht moet zijn voor W&T. Een goede aanpak gaat nog moeizaam.
  • Scholen die aan W&T doen, willen er structureel mee aan de slag.
  • W&T wordt nog steeds gezien als onderwijsvernieuwing.
  • Scholen en instellingen hebben de behoefte om W&T niet alleen te combineren met Natuur & Techniek, maar vaker ook met andere leergebieden.
  • Steeds meer scholen ontdekken dat bij W&T alle kinderen kunnen meedoen en dat W&T de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleert.
  • Bij W&T is er steeds meer nadruk op lokale initiatieven: het bedrijfsleven en andere organisaties maken werk van W&T.
  • W&T heeft steeds meer de aandacht van methodemakers en andere aanbieders van leermateriaal.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM