Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Doorstroomtoets

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets.

Informatiebijeenkomsten doorstroomtoets

Begin 2023 organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) digitale informatiebijeenkomsten over de aanstaande veranderingen voor scholen en organisaties die zich bezighouden met de overgang tussen po en vo. Zodra deze data bekend zijn, wordt daarover op deze website meer informatie geplaatst.

Van Eindtoets po naar Doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

  • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
  • Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.

Regelgeving

De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.

De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. De centrale eindtoets po wordt afgeschaft, omdat voldoende vergelijkbare toetsen van private partijen beschikbaar zijn.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt toezichthouder op de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de toetsen en krijgt daartoe onder meer regelgevende bevoegdheden.

De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (Stichting Cito), die de eindtoets ontwikkelt, raakt deze taak kwijt en krijgt in plaats daarvan de taak het CvTE te adviseren over de erkenning en jaarlijkse toelating van private aanbieders.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM