Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Panama-conferentie – oproep voor bijdragen

Op de Panama-conferentie ontmoet je collega’s uit alle beroepen die zich bezighouden met leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde in het (speciaal) primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, de pabo, in de nascholing en begeleiding.

De uitwisseling vanuit verschillende beroepsperspectieven zorgt voor verrijking en verdieping. Er is elk jaar aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en actuele informatie specifiek over het leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde. Blijf op de hoogte, blijf nadenken, kom en blijf in verbinding tijdens de Panama-conferentie.

Aanmelden conferentiebijdragen

Deadline 2e ronde: 23 februari 2023
Wil je vanuit je werk, studie, onderzoek of hobby een bijdrage leveren aan de 41e Panama-conferentie? Dan nodigen we je uit een programmavoorstel in te dienen tot uiterlijk 23 februari 2023.
Delen en uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de Panama-conferentie. Bijdragen waarin deelnemers een actieve inbreng kunnen hebben en worden uitgedaagd om mee te denken zijn extra welkom.
Lees meer en bekijk de richtlijnen voor het indienen van een programmavoorstel. Bekijk het thema. Heb je vragen? Mail dan naar panama@uu.nl.

ELWIeR en Ecent als één STEM