Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

WvM Publicatie nr. 4 – Hypothetisch leertraject

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

Nr. 4

Simon (1995), Het Hypothetisch Leertraject. Simon analyseert zijn zoeken naar een goede opdracht voor studenten rond het begrip oppervlakte en formuleert het idee van een Hypothetisch Leertraject.

download pdf

Koeno Gravemeijer en Frans van Galen, Werkgroep Wiskunde voor Morgen, schreven een reflectie bij :

Simon, M. A. (1995). Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective. Journal for Research in Mathematics Education, 26, 114-145, Article 3065.

In dit artikel richt Simon zich op de vraag, ‘Hoe kun je er als leraar voor zorgen dat de leerlingen de door jou beoogde wiskundige kennis en inzichten ontwikkelen, als je ervan uitgaat dat de leerlingen hun eigen kennis zelf construeren?’ Hij stelt deze vraag in de context van de opkomst van het (socio-)constructivisme. Zijn antwoord, waarin hij het denken van de leerlingen centraal stelt, is echter ook los van het constructivisme relevant voor het wiskundeonderwijs. We gebruiken het woord ‘wiskunde’ hier op dezelfde manier op als Simon, die het woord ‘mathematics’ ook gebruiken wanneer wij zouden spreken van ‘rekenen’ of ‘rekenenwiskunde’. In dit artikel gaan we er steeds van uit dat ‘wiskunde’ ook het ‘rekenen’ omvat.

Volledige tekst:

Over WvM publicaties

In de internationale literatuur op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs staat het specifieke karakter van rekenen en wiskunde centraal. Deze literatuur laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. In deze reeks wil de werkgroep Wiskunde voor Morgen dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen aan de hand van toonaangevende internationale artikelen.

rekenenwiskunde21.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM