Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Werkplan samen voor het beste onderwijs

Anno 2023 staat (de kwaliteit van) het onderwijs onder druk, en de overheid (OCW) zoekt naar een antwoord vanuit het collectief van overheidsmaatregelen en de werkvloer. Men schreef 13 december 2022 een brief over een en ander, met daaraan gehecht een Werkplan ‘samen voor het beste onderwijs’.

Zie ook de OCW oplegger lerarentekort (12-12-2022).

Er wordt in dat werkplan veel waarde gehecht aan regionale samenwerking, zie het begrip “Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst (RATO)”, zie bijvoorbeeld het Paboweb voor meer achtergrond.

Het wordt dan belangrijk voor ELWIeR en Ecent hoe deze regionale versterking doorwerkt in landelijke samenwerking.

Hieronder een paar opmerkingen uit dat werkplan overgenomen.

Bevoegdheden

  • De herijking bekwaamheidseisen is een wettelijke verplichting en daar moet daarom vanaf 2023 uitvoering aan gegeven worden.
  • OCW ziet mogelijkheden tot versnelling in het ontwikkelen van een pedagogisch didactisch maatwerkprogramma voor vakmensen, bijv. een maatwerkprogramma door de lerarenopleiding voor vakmensen met een mbo-4 diploma die les willen geven in praktijkvakken in het vmbo en praktijkonderwijs.
  • Het moet makkelijker zijn om als je al een bevoegdheid hebt, ook een extra bevoegdheid te halen als docent, waardoor bredere inzet tot de mogelijkheden behoort en het ontwikkelperspectief voor docenten ruimer wordt.
  • Pabo-gediplomeerden die al in de onderbouw van het vmbo of het praktijkonderwijs werken en een tweedegraadsbevoegdheid willen halen bieden we een op-maat-traject waarin rekening gehouden wordt met de gevolgde opleiding. In bijna alle gevallen betekent dat vrijstellingen voor het pedagogisch deel
  • We zorgen dat de kwaliteit van docenten Nederlands, rekenen en burgerschap in het mbo versterkt wordt, zoals in de werkagenda mbo wordt uitgewerkt.

Opleiden

  • Ontwikkeling van een beroepsbeeld door vak- en beroepsorganisaties en het ontwikkelen van een landelijk raamplan voor alle lerarenopleidingen;
  • Verdere uitwerking door lerarenopleiders, lerarenvertegenwoordigers, schoolbesturen en OCW van activiteiten die een verdere professionalisering ondersteunen, uitmondend in een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.

Reflectie vanuit ELWIeR/Ecent/Sprong-STEM

Vincent Jonker, 1-5-2023 (met aanvullingen 19-5-2023, n.a.v. gesprek met OCW).

  1. Wat je ook gaat afspreken in de regio’s, zorg er voor dat de aandacht voor vakdidactiek er niet onder lijdt. Regionale samenwerking kan wellicht effectief zijn voor het snel reageren op de arbeidsmarkt (tekorten, e.d.), maar dat kan ten koste gaan van goede vakdidactische kennis bij de professionals die ingezet worden
  2. In het denken over het opleiden van professionals/leraren w.b. STEM-vaardigheden kan er ‘gedifferentieerd’ worden in taken: een basisschoolleerkracht kan sommige taken wellicht ook aan anderen laten (een onderwijsassistent op mbo-niveau, e.d.)

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM