Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature – docent wiskunde syllabus commissie vmbo

Meer info

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je meewerken aan de syllabus wiskunde vmbo? Dat kan!

Het College voor Toetsen en Examens is voor het cluster exacte vakken per 1 augustus 2023 op zoek naar drie docenten wiskunde vmbo voor de syllabuscommissie wiskunde vmbo met als opdracht de ontwikkeling van syllabi voor dit vak. De samenstelling van de syllabuscommissie zal in samenspraak met de NVvW plaatsvinden.

Het betreft een taakomvang van ongeveer 300 klokuren op jaarbasis.

We zijn op zoek naar een docent die zich gaat bezig houden met het:

  • bewaken van de uitvoerbaarheid van de syllabi in de onderwijspraktijk.
  • bewaken dat de syllabus voldoende houvast biedt voor de docent en doet indien nodig suggesties voor verbetering op dit punt.
  • werken binnen vooraf gestelde kaders.
  • meedenken over de mogelijke invloed van de syllabus op de centrale examens van het vak wiskunde vmbo.
  • beoordelen van voorbeeldopgaven passend bij onderdelen van de te ontwikkelen syllabus.
  • uitvoeren van eventuele specifieke taken/werkzaamheden op verzoek van de voorzitter.

Meer info

ELWIeR en Ecent als één STEM