Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Stem22 kijkt richting seizoen 2023-2024

Op vrijdagochtend 12 mei 2023 hebben de partners in het STEM22-netwerk met elkaar gesproken over de bijdragen die het samenwerkingsverband aan het bètaonderwijs kan leveren.

De partners van het STEM22-netwerk willen leerlingen aan complexe, realistische vragen leren werken waarbij ze tegelijk oefenen met begrippen en vaardigheden uit de bètavakken. En het netwerk wil leraren helpen die het bètaonderwijs verder willen ontwikkelen, voor zichzelf of hun school. Die uitgangspunten van het open samenwerkingsverband STEM22 werden verder verkend in een werkbijeenkomst op 12 mei.

Tot nu toe zijn daarin gaan samenwerken: de vakverenigingen I&I, NVON en NVvW, de scholenorganisaties Stichting Technasium en Vereniging NLT, de instituten Eindhoven School of Education (TUe) en Freudenthal Instituut (UU), en de ontwikkelaar van op ICT gebaseerd bètaonderwijs CMA; elk met zijn achterban of netwerk.

De expertise bestrijkt de natuurwetenschappen, wiskunde, informatica, Natuur, Leven & Technologie, Onderzoek & Ontwerpen, digitale geletterdheid. Er is inmiddels ervaring om met combinaties van twee of drie organisaties samen te werken in ontwikkelprojecten, waarbij ook steeds leraren betrokken worden, onder andere met middelen uit het Nationaal Groeifonds. De partners zullen dit soort samenwerking vaker opzoeken en sterker structureren rond de verschillende soorten bijdragen aan onderwijskwaliteit, zoals in professionalisering, lerarenopleiding, voorbeeldlesmateriaal en onderzoek.

De discussie van deze ochtend in een schetsje:

Klik voor uitvergroting

Meer info (partners, etc.)

ELWIeR en Ecent als één STEM