Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Stem22 kijkt richting nieuwe seizoen

Op vrijdagochtend 12 mei 2023 hebben de partners in het STEM22-netwerk met elkaar gesproken over de bijdragen die het samenwerkingsverband aan het bètaonderwijs kan leveren. De expertise reikt van didactisch onderzoek, lerarenopleiding en nascholing tot ontwikkeling van lesmateriaal en technologie. Elke organisatie werkt samen met leraren en/of scholen, hoe kunnen we die het best helpen met hun onderwijs en met de op handen zijnde curriculumvernieuwing? En hoe kunnen we daarbij meedoen in activiteiten die mogelijk worden met middelen uit het Nationaal Groeifonds?

Er zijn afspraken gemaakt over verdere samenwerking, naast de concrete projecten die al lopen.

Meer info (partners, etc.)

ELWIeR en Ecent als één STEM