Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nationale aanpak professionalisering van leraren

Groeifonds project

Dit voorstel heeft een positief advies gekregen (ronde 3, juni 2023)

Het voorstel Nationale Aanpak Professionalisering (NAPL) van Leraren gaat over de doorlopende ontwikkeling van leraren.

Het is het streven om via co-creatie in onderwijsregio’s professionaliseringsaanbod te gaan creëren dat voldoet aan de wensen van leraren en scholen en past bij te ontwikkelen ontwikkelpaden.

Het voorstel is gericht op het verbeteren van de professionele ontwikkeling van leraren na de initiële opleiding. Daarmee wordt beoogd om de onderwijskwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daarnaast kan het bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep en daarmee aan het bestrijden van lerarentekorten.
Het voorstel bestaat uit vijf pijlers:

  • Het ontwikkelen van ontwikkelpaden
  • Het opzetten van een opleidingsregister
  • Co-creatielabs om het opleidingsaanbod te verbeteren
  • Deelname aan opleidingen subsidiëren
  • Kwaliteitsborging

Het voorstel kent de volgende partners: de PO-raad, VO-raad, UNL, VH, MBO-raad, AOb, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het lerarencollectief.

De uitvoering wordt belegd bij de ‘Realisatie Eenheid’ van OCW. Dit is een nieuw organisatieonderdeel van OCW gericht op het aanpakken van het lerarentekort.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM