Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature – UD wiskundedidactiek

Lees meer

Als Universitair Docent binnen het Freudenthal Instituut externe link werk je mee aan de kerntaken van het team Didactiek van de Wiskunde. Je onderwijstaken bestaan met name uit het samen doorontwikkelen en uitvoeren van cursussen in het masterprogramma Science Education and Communication en/of in het serviceonderwijs. Daarnaast ga je masterstudenten en promovendi begeleiden. Je werkt mee aan en initieert zelf vakdidactisch onderzoek dat aansluit bij de lijnen van het FI onderzoeksprogramma 2021-2026, maar ook een eigen karakter heeft. De outreach activiteiten richten zich op het gehele onderwijsveld van primair, voortgezet en beroepsonderwijs (po-vo-bo). Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van scholen bij het invoeren van basisvaardigheden, aan een rol in de organisatie van docentenconferenties zoals de Nationale Wiskundedagen, of aan wiskundewedstrijden.

Lees meer

ELWIeR en Ecent als één STEM