Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ELWIeR Onderzoeksgroep – 6 februari 2025

Bijeenkomst ELWIeR Onderzoeksgroep 6 februari 2025

Lees meer

De ELWIeR Onderzoeksgroep is een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek.

Wanneer er deelnemers zijn die uitsluitend online kunnen aanhaken, wordt onderzocht of een hybride bijeenkomst mogelijk is, waarbij een deel van de deelnemers fysiek aanwezig is en een ander deel online deelneemt.

Zeven keer per studiejaar fysiek bij elkaar. Bijeenkomsten vinden telkens plaats op een andere opleiding.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM