Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lerarenagenda

10 december 2015
// Kort

Alert 210 – Call toegepast onderwijsonderzoek in het belang van de school

Bent u gepromoveerd en werkzaam als bèta- en/of techniekdocent op een MBO- of VO-school? En wilt u bijdragen aan de schoolontwikkeling door het uitvoeren van een toegepast, vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek? Dan is tijdelijke aanstelling als postdoconderzoeker op uw school wellicht een optie. De call voor nieuwe postdoconderzoeken startend per september 2016 is nu open! Alle…

20 juni 2014
// Kort

Alert 136 – De lerarenagenda en wat ELWIeR daar tot nu toe aan bijgedragen heeft

Het ELWIeR-team ontving een vraag vanuit OCW in verband met de lerarenagenda (www.delerarenagenda.nl). Men heeft een jaar geleden onderstaande zeven agendapunten geprioriteerd: 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende studenten voor de lerarenopleidingen 2. De hogescholen en universiteiten gaan door met het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen 3. Lerarenopleidingen kunnen met aantrekkelijke en…

13 februari 2014
// Kort

Alert 105 – Betere start voor beginnende leraar

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) trekken ruim €80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo’s en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in…

16 januari 2014
// Kort

Alert 94 – lerarenagenda en wiskunde/rekenen

Afgelopen dinsdag (14 januari 2014) kwamen ruim 80 docenten (po,vo,mbo) bij elkaar op uitnodiging van de Lerarenagenda (initiatief van OCW). Vanuit onze netwerken (o.a. elwier, panama, nvorwo, nvvw) waren we vertegenwoordigd met een kleine 10 mensen om ons geluid nogmaals te laten horen: maak gebruik van de bestaande vakdidactische netwerken (dat is handig hergebruik). We…

ELWIeR en Ecent als één STEM