Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Handboek: Natuur- en scheikunde in de basisvorming

In 1995 is door de SLO, APS en LO’S bij Thieme het boek ‘Natuur- en Scheikunde in de basisvorming, een praktische uitwerking in lesvoorbeelden’ uitgegeven. Hoewel sommige termen in het boek inmiddels verouderd zijn (overheadprojector), is veel van de didactiek die aan de orde komt nog zeer relevant. U kunt een gescande versie van dat boek hieronder downloaden.

Auteurs: Kees de Jong, Piet Noordzij, Eric Payens, Lisette van Rens, Jaco Robijn, Marco Snoek, Peter van Tilburg.
Eindredactie: Twan Brouwers (SLO) m.m.v. Hans Morélis (SLO), Martin van Os (APS).

Inhoudsopgave

Om het u gemakkelijk te maken, hebben we naast de inhoudsopgave in het boek hieronder een lijst gemaakt met vakdidactische thema’s die in het boek worden behandeld.

Bladzijde Onderwerp
21 e.v. Practicum, soorten practicum, checklist voor practicum doen
26 Begrippennetwerk rond Stoffen en Materialen in huis
28 Productketen
31 Materiaalorganisatie bij practicum
33 Veiligheid bij practicum
40 Consumenteneducatie
43 Productketens en milieu-educatie
51 Toetsing van de argumentatievaardigheid
55 e.v. Begrippennetwerken rond ‘elektriciteit’
57 Van concreet naar formeel
63 e.v. Het gebruik en de valkuilen van modellen bij elektriciteit
67 Taakverdeling bij het practicum
71 Leefwereld van 12- tot 16-jarigen
80 Criteria voor de beoordeling van posters
83 Begrippennetwerk rond ‘verbranden en verwarmen’
89 Leerlingdenkbeelden
90 Vragen die leerlingen meer betrekken bij de les
103 Helpen onthouden: betekenis geven aan een begrip
109 Meningsvorming stimuleren
111 Hoe motiveer je leerlingen?
119 De rol van de docent en de rol van de leerling
121 Begrippennetwerk rond ‘zien’
122 Het onderwijsleergesprek
125 Kijkmethode, samenhang wiskunde en onderwerp licht
131 Groepswerk
135 Demonstratieproeven (1)
140 Denken, delen en uitwisselen
143 Leerstijlen
147 Begrippennetwerk rond ‘geluid’
153 Nieuwe grootheden en eenheden leren
159 Informatie uit (kranten)artikelen
166 Affectieve doelen
168 Leerlingen, hun denkbeelden en hun leefwereld
169 Taal en krachtbegrip
169 Leerlingdenkbeelden
171 Begrippennetwerk rond ‘mechanica op straat’
173 Programma van de les
174 Verhoudingstabel bij natuur- en scheikunde
176 Formules
181 Werkvragen stellen
189 Verwachtingen formuleren bij het doen van proeven
197 Kracht en snelheid
202 Deeltjes bij natuur- en scheikunde
205 Begrippennetwerk rond ‘stoffen, deeltjes en beweging’

ELWIeR en Ecent als één STEM