Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ELWIeR Conferentie: 12 november 2010

Conferentie 2010
ELWIeR – 12 november 2010
Utrecht, Uithof
Ongeveer 130 belangstellenden namen deel aan deze conferentie met als centraal thema de ‘Borging van de kennisbases’.

Abstract

In alle lerarenopleidingen wordt gewerkt aan een concrete implementatie van de kennisbases, en dit leidt thans tot interessante vraagstukken hoe deze kennisbases geborgd moeten worden. Binnen ELWIeR (en dus binnen Panama, SLW en Vadiwulo) wordt al gewerkt aan onderzoek, ontwikkeling en kennisuitwisseling op dit gebied en deze studiedag brengt alle betrokkenen bij elkaar. De dag is bedoeld voor opleiders rekenen-wiskunde van de pabo, 2e graads en eerstegraads lerarenopleiding en andere belangstellenden.

Het programma zal gericht zijn op kruisbestuiving tussen de verschillende bloedgroepen (pabo, tweedegraads, eerstegraads) van de lerarenopleidingen, net als in de ELWIeR conferentie in 2008, maar er zal ook ruimte zijn voor specifieke workshops die voor slechts één doelgroep interessant zijn.

Organisatoren

  • ELWIeR, expertisecentrum lerarenopleidingen wiskunde en rekenen
  • Panama, pabo nascholing mathematische activiteiten
  • SLW, Samenwerkingsgroep Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads
  • Vadiwulo, Vakdidactici Wiskunde Universitaire Lerarenopleidingen

Daarnaast zijn SLO en Freudenthal Instituut betrokken bij de voorbereiding en organisatie van deze dag. In de pauze van deze studiedag houdt de NVORWO haar jaarvergadering.

http://www.fi.uu.nl/nl/wiki/leraren/elwier/hopstaken_klein.jpg
Hugo Hopstaken
0
Karl Dittrich
0
Jan van Maanen
0
Uithof Utrecht
0
Werkgroep
0
Werkgroep
0
Inspanning
0
Rikky Dekkers en Dominique Hoozemans
foto’s: Mark Uwland

Verslag

Met het definiëren van kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen wiskunde en rekenen wordt een nieuwe stap gezet in het waarborgen dat een goede vakdidactische lijn in de opleidingen wordt gelegd. Het gaat dan enerzijds om gedegen vakkennis van de inhoud van rekenen/wiskunde zelf en het gaat om gedegen vakdidactische kennis van het onderwijzen van rekenen/wiskunde.

Als deze twee componenten goed hand in hand gaan, er voldoende tijd op de opleidingen aanwezig is om de student de gelegenheid heeft zich hierin te bekwamen en tot slot er een adequaat beoordelings- en toetsingsinstrumentarium is om de te ontwikkelen vakkennis en vakdidactische kennis te meten is er al heel veel gedaan.

En natuurlijk is bovenstaande niet nieuw en werken lerarenopleidingen daar al sinds jaar en dag aan, maar levert elke vernieuwingsslag in het onderwijs de plicht op om opnieuw de kwaliteit van het opleidingsonderwijs met de direct betrokkenen vast te leggen en te borgen. Recente vernieuwingen zijn o.a. de invoering van de wet BIO (met het bijbehorende model van bekwaamheden), de invoering van een beroepsregister WiVa voor zittende docenten wiskunde, en de invoering van het Referentiekader Rekenen.

De ELWIeR conferentie van 2010 (samen georganiseerd met de opleidersdag van Panama) mag met recht een werkconferentie genoemd worden. Fase twee van ELWIeR is pas ingegaan per september 2010 en al snel was de beslissing genomen om van de tweede ELWIeR conferentie (de eerste was in 2008) een echte werkconferentie te maken, als startpunt voor de ontwikkelingen van de komende twee jaar. Het project ELWIeR (tweede fase) zal eindigen in september 2012 en de spanningsboog voor alle activiteiten is daarmee gedefinieerd.

De inleiders waren Hugo Hopstaken van OCW, Karl Dittrich van NVAO en Jan van Maanen van ELWIeR. Vanuit verschillende invalshoeken (beleid, accreditatie, reken-wiskundige inhoud) werd de borging van de diverse kennisbases belicht. Daarna werden in 16 workshops deelonderwerpen uitgediept, zoals het noodzakelijke onderzoek voor de komende twee jaar (in samenwerking met de SLO), de ontwikkeling van materialen voor de opleiding (o.a. het Handboek Vakdidactiek Wiskunde), het creëren van een gezamenlijk forum voor ideeënuitwisseling en het ondersteunen van alle activiteiten d.m.v. een adequaat informatiepunt.

Aan het eind van de conferentie hielden Rikky Dekkers (onderwijsinspectie) en Dominique Hoozemans (LOBO) het gehoor voor wat zij die dag hadden opgevangen in de diverse workshops. Zij gaven een korte samenvatting en reflectie op de plannen van ELWIeR.

Hiermee is de start gemaakt van een tweejarig traject, waarin we – als beroepsgroep van de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen – samen zullen werken aan de kennisbases en in essentie dus aan de kwaliteit van de opleiding.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM