Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 28: conferentie SLO doorlopende leerlijnen

Conferentie over doorlopende leerlijnen taal en rekenen (november 2012)

een ingezonden bericht vanuit de SLO (niet specifiek gericht op lerarenopleiders)

Op verschillende plaatsen in Nederland is de afgelopen vier jaar in pilots gewerkt aan verbetering van de doorlopende leerlijn taal en rekenen, en wel op de snijvlakken van sectoren: van voor- en vroegschool naar basisonderwijs, van basis- naar voortgezet onderwijs, van vmbo naar mbo, van mbo naar hbo en van vo naar hbo. Middels een drietal (inhoudelijk gelijke) conferenties in november willen we de opbrengsten van deze pilot graag met u delen en bieden we u praktische handreikingen voor het creëren dan wel verbeteren van de doorlopende leerlijn.

Tijdens de diverse workshops, lezingen en presentaties bespreken we aan de hand van praktische voorbeelden en tips uit de praktijk hoe doorlopende leerlijnen op het gebied van taal en rekenen over de verschillende sectoren een plek kunnen krijgen in de schoolorganisatie. Daarbij is volop ruimte voor interactie.

Data & locaties
De conferentie wordt op drie verschillende locaties georganiseerd:

  • op maandag 19 november 2012 in Zwolle (Nieuwe Buitensociëteit);
  • op woensdag 21 november 2012 in Utrecht (Cursus- en vergadercentrum Domstad);
  • op donderdag 29 november 2012 in Eindhoven (Aristo).

Doelgroepen
De conferentie richt zich op leraren, schoolleiders, taal- en rekencoördinatoren, pedagogisch medewerkers/coaches en alle anderen in/om het onderwijs, die zich bezighouden met de verbetering van de aansluiting van taal en rekenen tussen onderwijssectoren.

Kosten
De kosten voor de conferentie bedragen € 100 per persoon.

Meer informatie en aanmelding
Aan de precieze samenstelling van het programma wordt op dit moment nog gewerkt. Na de zomervakantie ontvangen alle po-, vo- en mbo-scholen een digitale uitnodiging voor deze conferenties. Wilt u een bericht ontvangen als het definitieve programma bekend is, dan kan dat door uw gegevens hier achter te laten.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM