Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Rekenbewust vakonderwijs – conferentie 27 november 2012

Aankondiging van een de Conferentie ‘Rekenbewust Vakonderwijs in het vo – Rekenen vanuit de vakken’, 27 november 2012.

Rekenen staat volop in de aandacht. Niet alleen omdat het een verplicht onderdeel wordt van het examen, maar ook omdat rekenen in de examens bij verschillende vakken steeds meer van leerlingen vraagt. Elke vakdocent loopt ertegenaan dat leerlingen eenvoudige basisvaardigheden rekenen op verschillende manieren hebben geleerd. En dat ze die vaardigheden ook snel weer vergeten als die niet op een goede manier onderhouden worden.

Herkent u dit? Komt u dan op 27 november a.s. naar de conferentie Rekenbewust Vakonderwijs in het vo. Deze werkconferentie is bestemd voor alle vakdocenten die lesgeven in het voortgezet onderwijs;de doelgroep van de conferentie is niet wiskunde- en rekendocenten en rekencoördinatoren, maar juist de andere vakdocenten die zich verantwoordelijk voelen voor het op peil brengen en houden van het rekenniveau van hun leerlingen. Schoolleiders zijn welkom als ze samen met een vakdocent van dezelfde school komen.

De conferentie wil vakdocenten met elkaar in contact brengen over waar zij in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen als het gaat om het beheersen van rekenvaardigheden. U leert van elkaar en elkaars ervaringen en wordt bovendien ‘gevoed’ met nieuwe kennis door rekenexperts. Daarnaast levert de conferentie aanbevelingen op voor een schoolbrede aanpak voor rekenen, waardoor leerlingen uiteindelijk met meer succes hun examens zullen maken.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

In de eerste ronde wordt u in de gelegenheid gesteld ervaringen uit te wisselen met collega-vakdocenten. Aan de hand van voorbeeldopgaven uit recente examens gaat u met elkaar in gesprek over de wijze waarop u leerlingen ondersteunt bij het toepassen van een geschikte aanpak voor een rekenprobleem.

In het tweede programmaonderdeel werkt u met een expert aan specifieke rekenonderwerpen. Die rekenonderwerpen zijn bijvoorbeeld: maten en meten, getallen en getalbegrip, rekenen met verhoudingen, procenten, tabellen-grafieken-formules. U leert hoe u een rekenstrategie kunt onderwijzen en ervoor kunt zorgen dat die aanpak beklijft. De uitkomsten van dit onderdeel worden gebundeld en na afloop aan de deelnemers toegestuurd.

In de derde ronde gaat het erom hoe u, samen met uw collega’s, in uw school het rekenniveau kunt verhogen. Maar ook hoe u ervoor kunt zorgen dat leerlingen de geleerde rekenvaardigheid met meer betekenis kunnen toepassen in verschillende vakken.

Kortom: Wilt u beter toegerust zijn om vanuit uw eigen vak uw leerlingen te begeleiden bij het aanleren en onderhouden van hun rekenvaardigheden? Komt u dan naar deze conferentie! Wij zien uit naar uw komst.

Praktische informatie:

De conferentie vindt plaats op dinsdag 27 november 2012 van 15.00 tot 19.30 uur (inclusief een buffet).

Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.

Kosten:   € 75 per persoon, leden van een vakvereniging betalen € 50 per persoon

Meer informatie op http://sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs

(U kunt zich direct online inschrijven via www.aps.nl/rekenbewust-vakonderwijs)

De conferentie wordt georganiseerd met bijdragen van de vakverenigingen NVON, KNAG en VECON, de stichting platforms vmbo en de overkoepelende VVVO en door APS, Freudenthal Instituut, SLO, CPS, KPC Groep en Steunpunt taal en rekenen vo,

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin van Reeuwijk, m.vanreeuwijk@aps.nl

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM