Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Boek: Het Avontuur dat Algebra heet

Inhoud

In de Oudheid hielden wiskundigen zich al bezig met het oplossen van vergelijkingen, zonder dat ze beschikten over de effectieve algebra-taal die wij nu kennen. Er werd dan vaak gebruikgemaakt van meetkundige voorstellingen om tot oplossingen te komen. Pas rond 1600 ging men lettersymbolen gebruiken om ‘onbekenden’ of ‘variabelen’ aan te duiden.

In dit Zebra­boekje worden een paar belang­rijke episo­den uit de geschie­denis van de algebra verkend, zoals de oplos­singsme­thode voor de derde­graads­verge­lijking en de uitvin­ding van de com­plexe getal­len. Algebra en meetkun­de hebben elkaar door de eeuwen heen beïn­vloed en dat wordt in dit Zebra­boekje aan het eind nog eens beklem­toond met een hoofd­stuk over de regelma­tige zeven­tien­hoek.

 

Inhoudsopgave

 1. Enige mekwaardige identiteiten in de algebra
 2. De vierkantsvergelijking vroeger en nu
 3. De kubische vergelijking
 4. De wortel uit min één en wat dies meer zij
 5. De factorstelling
 6. Het complexe vlak
 7. Cirkeldeling
 8. Constructies op de getallenlijn
 9. De regelmatige zeventienhoek
 10. Een eindeloos avontuur
  Uitwerkingen en Antwoorden
  Namenregister en tijdlijn

Auteurs

Martin Kindt is gepensioneerd medewerker van het Freudenthal.
Henk Hietbrink is docent wiskunde.

 

Op de website van Epsilon Uitgaven kunt u het boek bestellen.

ELWIeR en Ecent als één STEM