Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Zomerstudiemiddag ELWIeR 2017 ‘rekenen in vo en mbo’ -> 23 juni

Op deze studiemiddag stonden de aanpakken centraal van pabo’s en tweedegraads-lerarenopleidingen wiskunde op het gebied van rekenen in vo en mbo. Zij lieten elkaar zien hoe men bezig is met minoren, programma-onderdelen en kleinere vakken/modules op het gebieden van rekenen vo/mbo, waarvan kopieën/afgeleiden ook in de nascholing een rol spelen.
Het aanbod (en de vraag) lijkt te groeien, terwijl er natuurlijk ook onzekerheid is over de status van het rekenen in vo/mbo (gezien de status van de rekentoets in het vo en het examen rekenen in het mbo).

23 juni 2017, 14:00 – 16:30
Teaching & Learning Lab (zaal 3.19)
Buys Ballot gebouw, Uithof, Universiteit
(Princetonplein 5)

 • 13:30 – 14:00 – Ontvangst met koffie/thee
 • 14:00 – 14:15 – Setting van deze middag – vaststellen van de doelen van de middag
  1. Informatie-uitwisseling
  2. Landelijk overzicht van wat opleidingen doen op dit gebied? Willen we dat? Is dat nuttig?
  3. Delen van materialen (eventueel komen tot een gezamenlijke dropbox oid)
 • 14:15 – 14:30 – Voorbeeld 1 – ‘Pitch’ van een van de opleidingen : hoe doen zij het?
  Suzanna Hoeksma, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • 14:30 – 14:45 – Voorbeeld 2 – ‘Pitch’ van een van de opleidingen : hoe doen zij het?
  Karen Heinsman, Hogeschool Utrecht
 • 14:45 – 15:00 – En levert dit een algemeen beeld op?
 • 15:00 – 16:05 – In Groepen – Op onderwerp
 • 16:05 – 16:30 – Plenaire afsluiting, aansluitend een borrel
 • Driestar: Trudy van der Kolk
 • Fontys: José Faarts
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen: Frank van Merwijk, Helga Kolen
 • Hogeschool Utrecht: Marie-José Bunck, Karen Heinsman
 • NHL: Suzanna Hoeksma, Dédé de Haan
 • iPabo: Ronald Keijzer
 • NVvW: Ebrina Smallegange
 • Saxion: Stanja Oldengarm
 • Universiteit Utrecht: Monica Wijers, Paul Drijvers, Vincent Jonker
 • Windesheim: Jan Haarsma, Els Franken
 • Zzp: Kees Hoogland
We praten deze middag vooral over bekwaamheid van rekendocenten en hoe dat te bereiken, maar natuurlijk hebben we het ook even over bevoegdheid. We hebben zicht op de discussie over de conversietabel, en er is het ‘opscholings-traject’ voor pabo-bevoegden die les (gaan) geven in het vmbo (onderbouw), waar op 26-6 een bijeenkomst over is bij de HU.

In het eerste deel van de middag luisteren we naar de implementaties van de NHL en de HU, en na de pauze maken we nog een rondje met Windesheim, de HAN en het SLW boek (‘rekenen voor de lerarenopleiding’) met een doorkijkje naar hoe Fontys het doet.

Conclusie mag zijn dat we ‘dicht bij elkaar’ werken, we delen hierin uitgangspunten die natuurlijk ook terug te vinden zijn in het achterliggende werk bij pabo’s, 2e graads lerarenopleidingen en onderzoeksinstellingen. Wel valt op dat er ‘bandbreedte’ is w.b. de omvang. Dit hangt natuurlijk ook samen met de bandbreedte in de regelgeving. Het gaat, zo blijkt, van 5 EC tot 30 EC. We discussiëren of deze bandbreedte ‘aanvaardbaar’ is als het gaat om een landelijk beeld, en constateren dat we hier prima mee kunnen leven, omdat er ook moet worden voldaan aan een aantal basisvoorwaarden (zo moet iemand die via de conversie-tabel-maatregel ‘docent’ rekenen is o.a. een lerarenopleiding met succes afronden, e.d.).

Er blijven dan natuurlijk altijd discussies over ‘ondergrens’, ‘kerndeel’, e.d. We raken deze onderwerpen, maar we kiezen hierin ook voor de autonomie van de opleidingen (de opleidingen w.b. rekenen/wiskunde en wiskunde van resp. pabo’s en 2e graads lerarenopleidingen) kennen ook deze diversiteit.
Het is dan wel van belang dat we elkaar in het netwerk (ELWIeR, Panama, ADEF, LOBO, e.d.) weten te vinden voor afstemming.

Paul Drijvers en Ronald Keijzer reflecteren op de middag en noemen drie punten:

 1. Regelgeving: last van onduidelijkheid w.b. formele kaders, vooral w.b. bevoegdheid. Certificering, bewijs van deelname, e.d. Het zou goed zijn als hier meer helderheid is. Er gaat een signaal vanuit deze vergadering naar ocw
 2. Diversiteit w.b. inhoud. Elwier faciliteert, in het verleden zijn er natuurlijk ook gezamenlijke ontwikkelingen geweest (minor 10-14) en er natuurlijk een SLW boek (‘Rekenen voor de lerarenopleiding’)
 3. Reflectie/Onderzoek: is er nog gelegenheid om het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen systematisch te benaderen en te monitoren? Er liggen kansen voor ontwerpgericht onderzoek mbt het ontwerpen van cursussen voor rekenen vo / mbo, eventueel door te trekken naar de uiteindelijke effecten op de deelnemers / docenten.

ELWIeR en Ecent als één STEM