Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Handboek natuurkundedidactiek

Website: natuurkundedidactiek.nl

De bij dit boek gemaakte website geeft de mogelijkheid tot een verdere verbreding, verdieping en onderbouwing door het raad­plegen van lesmateriaalvoorbeelden en oorspronkelijk bronnenmateriaal. De website geeft ook onder­steuning voor lerarenopleiders bij het gebruik van dit handboek in de vorm van mogelijke en naar eigen inzicht aanpasbare cursusactiviteiten.

handboek natuurkundedidactiek

Auteurs: Koos Kortland, Ad Mooldijk en Hans Poorthuis

Inhoudsopgave

1.2 Aard van natuurwetenschap
1.3 Curriculumaccenten en onderwijsdoelen
2.2 Curriculum
2.3 Lessenseries
2.4 Cursorische lessen
2.5 Projectmatige lessen
2.6 Leerstofopbouw
2.7.1 Leren in context
2.7.2 Onderzoekend leren
2.7.3 Probleemstellend leren
2.7.4 Differentiatie
2.7.5 Taalgericht vakonderwijs
2.7.6 Flipping the classroom
2.7.7 Activerende werkvormen
2.7.8 Demonstraties en simulaties
2.7.9 Practica
2.7.10 Gamification
2.7.11 Serious gaming
2.8 Leerdoelen en toetsen
3.2 Leerlingdenkbeelden
3.3 Leerlingdenkbeelden: het interpretatieprobleem
3.4 Concepten, conceptual change en transfer
3.5.1 Formatieve toetsing en feedback
3.5.2 Drieluiken
3.5.3 Concept maps
3.6.1 Mechanica
3.6.2 Deeltjesmodel
4.2 Domeinspecifieke leerstofopbouw
4.2.1 Mechanica
4.2.2 Energie
4.2.3 Trillingen en golven
4.2.4 Electriciteit en magnetisme
4.2.5 Technische automatsering
4.2.6 Radioactiviteit
4.2.7 Deeltjesfysica
4.2.8 Astrofysica
4.2.9 Geofysica
4.2.10 Biofysica
4.2.11 Quantumwereld
4.2.12 Relativiteitstheorie
5.2 Probleemoplossen
5.3 Onderzoeken
5.4 Ontwerpen
5.5 Modelleren
5.6 Oordeels- en besluitvorming
6.2 Wiskunde, scheikunde, biologie en techniek
6.3 NLT, O&O en ANW
6.4 Basisonderwijs
6.5 HBO en WO
6.6 Informele wetenschapseducatie
7.2 Methodekeuze
7.3 Professionalisering
7.4 Vakdidactisch ontwerpen
7.5 Vakdidactisch onderzoeken

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM