Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Het beoordelen van een ontwerp

Het beoordelen van een ontwerp van een leerling met behulp van een beoordelingstabel of rubric in de technieklessen van vmbo en onderbouw havo vwo. Stel: leerlingen krijgen de opdracht om een houder voor een mobiele telefoon of mp3 speler te ontwerpen. Hoe zouden we dan het onderstaande leerlingproduct moeten beoordelen?

Op basis van alleen het eindproduct is daar natuurlijk helemaal niets van te zeggen. We moeten dan minstens weten wat de eisen waren die aan het product waren gesteld. En ook moeten we bijvoorbeeld weten of de leerlingen die eisen zelf hebben opgesteld, of dat het voorschriften van de leraar waren. En als de leerlingen zelf de eisen hebben opgesteld, willen we weten hoe ze dat hebben gedaan. Kortom: Het eindproduct van een ontwerpopdracht geeft op zichzelf vaak onvoldoende informatie over de kwaliteit van het werk.Het materiaal binnen dit artikel is gericht op het beoordelen van de activiteiten van de leerlingen tijdens het totale ontwerpproces. Er zijn allerlei manieren om een ontwerp van een leerling te beoordelen. In dit artikel wordt er één uitgelicht: het werken met een rubric.

Achtergrondartikel

Studenten leren werkstukken beoordelen

De studenten verzamelen uit hun eigen lespraktijk een aantal voorbeelden van ontwerpen. Eerst worden de producten intuïtief beoordeeld. Daarna wordt een lijst van beoordelingscriteria vastgesteld als basis voor een beoordelingstabel of rubric. Beide manieren van beoordelen worden daarna vergeleken. Bovendien wordt verwoord welke eisen gesteld moeten worden aan de instructie als je een rubric gebruikt.

 

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM