Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Debatteren in de techniekles

De beschouwende kant van techniek is onderdeel van één van de kerndoelen van het leergebied ‘Mens en Natuur’.
Kerndoel 30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Techniek is dus onlosmakelijk verbonden met waarden en normen. Van de techniekdocent wordt verwacht dat hij daar aandacht aan besteedt.

Klassendiscussie

Klassendiscussie en debat zijn voor de hand liggende werkvormen als waarden en normen in het geding zijn. Dit zijn echter lastige werkvormen om een aantal redenen:

Een klassendiscussie is moeilijk te beheersen voor de docent. Leerlingen hebben de neiging om door elkaar te gaan praten. Het is lastig om vakinhoudelijke leerdoelen te halen met deze werkvorm. Leerlingen willen wel graag hun mening geven, maar ze zullen zichzelf niet uit eigen beweging verdiepen in het onderwerp, om daarmee beter voor de dag te komen in het debat. Kortom de inhoudelijke leeropbrengst is vaak mager.Een debat leidt meestal niet tot het bijstellen van een mening. Het debat zet eerder aan tot het ‘ingraven’ in de eigen mening.

Het Go-Freeze debat, dat speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld door het Nederlands debatinstituut, komt tegemoet aan de eerste twee problemen. Het maakt de werkvorm beheersbaar voor de docent en de leerlingen worden gedwongen om zich in de materie te verdiepen. Studenten techniek aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht gebruiken deze debatvorm als werkvorm in de cursus ‘Techniek en Samenleving’. In de onderstaande download lees je daarover enige achtergrondinformatie. Je vindt in de download ook de opdracht die aan studenten wordt uitgereikt ter voorbereiding aan het debat.

De instructies voor het voeren van het Go-Freeze debat, inclusief oefeningen die leerlingen en studenten helpen om betere debaters te worden, vind je in het onderstaande boekje.

De onderstaande 2 downloads bevatten de informatie die studenten nodig hebben om zich inhoudelijk voor te bereiden op het debat over mensverbetering.

[/collapse] [/collapsibles]

Video: Go-Freeze bij Mens en Natuur

In de onderstaande video zie je hoe leerlingen in het basisonderwijs een Go-Freeze debat voeren over technische ontwikkelingen.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM