Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie

Deze kennisbasis (voor de onderbouw vo) is een voorbeelduitwerking van de kerndoelen, die laat zien wat de kenmerkende bijdrage van elk vak kan zijn, maar ook hoe die vakken met elkaar samenhangen. De uitwerking bouwt voort op onderzoek en onderwijsprojecten in binnen- en buitenland, en is bedoeld om leraren, auteurs en andere geïnteresseerden handvatten te bieden voor verder ontwikkelwerk. De kennisbasis wordt ook wel de ‘kennisbasis science onderbouw vo’ genoemd.

Vakken
In de kennisbasis is het leergebied N&T beschreven in aparte vakken: natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie, voor zowel havo/vwo als voor vmbo. Elk van de vakken is beschreven in een combinatie van drie dimensies: werkwijzen, vakinhouden en denkwijzen, de zogenaamde 3D-benadering.

Werk- en denkwijzen
De werkwijzen zijn de manieren van werken van natuurwetenschappers en technologen, zoals onderzoek en ontwerpen. Hun karakteristieke manieren van denken zijn opgenomen in de denkwijzen, bijvoorbeeld oorzaak-gevolg en patronen. De karakteristieke werk- en denkwijzen zijn gemeenschappelijk voor alle vakken in het leergebied. Zij brengen samenhang in de kennis uit de verschillende disciplines en geven leerlingen ook de mogelijkheden om concepten te onderzoeken die niet per se tot de basiskennis behoren. Het expliciet maken van de denkwijzen binnen de bètavakken is nieuw.

Internationale voorbeelden
De ontwikkeling van de kennisbasis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden, met name het K-12 science education framework van de National Research Council in de US, de daarop gebaseerde Next Generation Science Standards en het PISA 2015 science framework.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM