Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderzoeken in de rekenles

Publicatie
Onderzoeken in de rekenles

geschikt als lesmateriaal en opleidingsmateriaal, basisonderwijs.

Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig. Deze onderzoekende houding waarbij je de wereld steeds weer bekijkt als een onbekend iets waar je van kan leren, moeten we zoveel mogelijk vasthouden en stimuleren in de klas. Een rijke context speelt daarbij een cruciale rol. Met wetenschap en technologie (w&t) kan je deze rijke context creëren voor allerlei vakken, vooral ook voor rekenen!

In deze uitgave laten de auteurs zien hoe je deze onderzoekende houding kan stimuleren bij rekenen door middel van uitdagende w&t opdrachten. Op deze manier wordt er tegelijkertijd aan deze twee vakgebieden gewerkt, namelijk zowel rekenen als wetenschap en technologie.
Je vindt in deze uitgave een praktische voorbeeldles bij elk domein van rekenen: getallen, verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden.

Elke voorbeeldles is voorzien van een werkblad. Zo kun je er direct mee aan de slag in de klas.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM