Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Terugblik zomerstudiedag elwier-ecent 22 juni j.l.

Op 22 juni waren er in het kader van de zomerstudiedag elwier-ecent twee sessies na elkaar, in de Uithof in Utrecht. De eerste sessie betrof een brainstorm om meer ‘open samenwerkingsopdrachten’ (denk aan ‘geïntegreerde wiskundige activiteiten’) te ontwerpen voor de wiskundelessen van het vmbo (zowel vmbo-bb/kb als vmbo-t). Dit gebeurde in het kader van de onderbouw wiskunde dag (die momenteel alleen gericht is op vwo/havo). Uit de brainstorm kwamen uitstekende ideeën en hier zal aan verder gewerkt worden, zodat er pilots met dergelijke opdrachten gedraaid kunnen worden in het seizoen 2018-2019.

De tweede sessie die op 22 juni belegd was ging over rekenbewust vakonderwijs en was er vooral op gericht een reactie te formuleren richting curriculum.nu. Deze reactie is inmiddels
hier te vinden. Er zijn, dat was de algemene ondertoon bij deze sessie, wat bedenkingen richting de werkwijze van de ontwikkelteams (en de hele setting daaromheen) wat betreft het verschil tussen de ambities en wat er feitelijk bewerkstelligd kan worden in 1 jaar tijd.

ELWIeR en Ecent als één STEM