Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Panama Post

Het tijdschrift richtte zich op het reken-wiskundeonderwijs aan vier- tot veertienjarigen en de volwasseneneducatie.
Dit betrof met name de volgende gebieden: onderzoek en theorievorming; onderwijsontwikkeling; nascholing en begeleiding; opleiding; volwasseneneducatie; actuele gebeurtenissen met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs en daarmee samenhangende opinies.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website