Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Panama Post

 • Tijdschrift voor onderzoekers, ontwikkelaars, opleiders (pabo)
 • Officiele ondertitel: Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk
 • Periode: 1983-2013
 • Uitgever: Panama, NVORWO, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
 • Opgevolgd door: Volgens Bartjens – Ontwikkeling en onderzoek

Het tijdschrift richtte zich op het reken-wiskundeonderwijs aan vier- tot veertienjarigen en de volwasseneneducatie.
Dit betrof met name de volgende gebieden: onderzoek en theorievorming; onderwijsontwikkeling; nascholing en begeleiding; opleiding; volwasseneneducatie; actuele gebeurtenissen met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs en daarmee samenhangende opinies.

4(2), 4(4), 5(2) – 1986

 • Beishuizen, J. J. and Mulken, F. V. (1986). Rekenleermiddelen en hoofdrekenen Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 25-28
 • Buijs, K. (1986). Het Kanaal (6): De taal der sommen Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 39-41
 • Dekker, A. and Treffers, A. (1986). Beheersing basisschoolleerstof als aparte Pabo-eindterm Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 50-51
 • Die, H. v. and Knip, B. (1986). Conferentie ontwikkelingsonderzoek Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 58-60
 • Erp, J. W. M. v. (1986). Meten met appels Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 24
 • Feijs, E. (1986). Studiedag opleiders rekenen/wiskunde en didactiek 1986 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 28-31
 • Feijs, E. (1986). Voorjaarsdag 1986 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 3-5
 • Feijs, E. and Moor, E. W. A. d. (1986). Het Kanaal (8): ‘De’ of ‘Het’ algoritme Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 24-26
 • Folkertsma, B. and Notenboom, T. (1986). Vakdidactische beoordeling rekensoftware. Aflevering 8 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 47-49
 • Freudenthal, H. (1986). Het Kanaal (4): Rekenen Realiteit Rationaliteit Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 37-38
 • Freudenthal, H. (1986). Panama Praktijktip nummer 7 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 46-47
 • Galen, F. H. J. v. (1986). Eurit 1986. Computergebruik in het onderwijs Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 54-55
 • Gravemeijer, K. P. E. (1986). Het ontwikkelen van nascholingsdeskundigheid Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 37-38
 • Gravemeijer, K. P. E. (1986). Algemene leertheorieën en domeinspecifieke onderwijstheorieën. Een reactie op ‘Het Kanaal (5)’ Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 27-29
 • Gravemeijer, K. P. E. (1986). Psychology of Mathematics Education Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 50-57
 • Heege, H. t. (1986). Leren (hoofd-)rekenen en de onmisbare functie van het geheugen Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 11-24
 • Jong, R. d. (1986). Nascholing, begeleiding en onderzoek bij nieuwe reken-wiskundemethoden. Verslag van de vierde Panama-najaarsconferentie Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 3-8
 • Jong, R. d. (1986). Innovatie van realistisch reken-wiskundeonderwijs Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 3-10
 • Klukhuhn, W. (1986). Invoeringsprogramma’s. Wat willen we ermee? Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 32-34
 • Kolste, A. (1986). Rekenonderwijs in de negentiende eeuw Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 30-34
 • Kraemer, J. M. and Moor, E. W. A. d. (1986). Vakdidactische beoordeling rekensoftware. Aflevering 4: rekensoftware ontwikkeld door de VOU en door de SLO Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 25-32
 • Meij, H. v. d., Wetering, H. v. d. and Winnubst, J. (1986). Het automatiseren van rekenbasisvaardigheden – een nieuwe benadering (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 29-31
 • Moor, E. W. A. d. (1986). Meetkunde voor jong en oud Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 33-38
 • Moor, E. W. A. d. (1986). Het Kanaal (1): X = Y Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 39
 • Moor, E. W. A. d. (1986). Het Kanaal (2): Tellen en meten Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 40
 • Moor, E. W. A. d. (1986). Het Kanaal (3): Completeren Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 26-27
 • Moor, E. W. A. d. (1986). Eisen voor en eisen van de Pabo – rekenen/wiskunde & didactiek Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 43-49
 • Moor, E. W. A. d. (1986). Panama Praktijktip nummer 6 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 46-47
 • Moor, E. W. A. d. (1986). Panama Praktijktip nummer 8 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(1), 59
 • Moor, E. W. A. d. (1986). Panama Praktijktip nummer 9 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 68-69
 • Müller, G. N. and Moor, E. W. A. d. (1986). Vakdidactische beoordeling rekensoftware. Aflevering 7 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 38-46
 • Nieland, J. (1986). Wat was en is hoofdrekenen eigenlijk? Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 6-10
 • Notenboom, T. and Pijnenburg, F. (1986). Vakdidactische beoordeling rekensoftware. Aflevering 6 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 52-53
 • Sleurink, H. (1986). Reken-wiskundedidactiek op de Pabo Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 21-25
 • Streefland, L. (1986). Vakdidactische beoordeling rekensoftware. Aflevering 5 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 39-40
 • Streefland, L. (1986). Verhouding in onderzoek (2) (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 11-20
 • Streefland, L. (1986). Verhouding in onderzoek (1). (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 12-22
 • Treffers, A. (1986). Rekenen in het IEA-onderzoek Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 9-11
 • Treffers, A. (1986). Bomen over rekenen – een korte reactie Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(2), 23
 • Treffers, A. (1986). Basisvorming rekenen/wiskunde – een nieuwe uitdaging Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 35-36
 • Uittenbogaard, W. (1986). Het Kanaal (7): Uitleggen en uitleggen is twee Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(4), 41-42
 • Verhage, H. B. and Woerd, E. t. (1986). Beoordeling van courseware Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 35-37
 • Verkruijsse, I. A. (1986). Wiskobas in methoden. Vernieuwing van reken-wiskundemethoden voor het Nederlandse basisonderwijs (1965-1985) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 3-10
 • Vuurmans, A. (1986). Vernieuwing van het rekenonderwijs in het onderwijsvoorrangsbeleid Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(2), 12-23

4(1) 1985

 • Erp, J. W. M. v. (1985). Wiskobas, Davydov en de Rekenboom Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(1), 3-10
 • Erp, J. W. M. v. (1985). Onmiddellijke reactie Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(1), 20-21
 • Feijs, E. and Moor, E. W. A. d. (1985). Vakdidactische beoordeling rekensoftware. Aflevering 3 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(1), 27-47
 • Jong, R. d. (1985). Wiskobas en de Pabo Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(1), 22-26
 • Moor, E. W. A. d. (1985). Panama Praktijktip nummer 5 Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(1), 54-55
 • Treffers, A. (1985). Bomen over rekenen Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(1), 11-19
 • Treffers, A. (1985). Ontwikkelingsonderzoek Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(1), 48-49

3(2) – 1984

 • Freudenthal, H. (1984). Het korstmos van de Rekenboom Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 3(2), 17-22

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM