Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Statistiekonderwijs voor morgen

Bruin-Muurling, G., van Eerde, D., Van Galen, F., Gravemeijer, K. and Van Stiphout, I. (Eds.). (2018). Statistiekonderwijs voor Morgen. Utrecht: Wiskunde voor Morgen.

Computers en andere digitale apparatuur hebben de wereld diepgaand veranderd. De werkgroep wiskunde voor Morgen pleit voor een fundamentele bezinning op de doelen van het onderwijs in die veranderende wereld.

Statistiek wordt in deze publicatie (sep. 2018) breed opgevat, ook de eerste verkenningen van basale begrippen en grafische representaties die in het po plaatsvinden, rekenen de auteurs hiertoe. Het doel van de artikelen is om als katalysator te dienen voor een discussie over de doelen van het reken- en wiskundeonderwijs, in het licht van de eisen die de toekomst stelt.

Hoofdstukken

  • In Statistiek in het basisonderwijs presenteren Frans van Galen en Dolly van Eerde een onderwijs experiment rond statistiek op de basisschool.
    In het artikel De rol van leergang-specifieke software bij begripsvorming in aanvankelijk statistiekonderwijs bespreekt Koeno Gravemeijer de rol die specifiek voor het onderwijs ontwikkelde software kan spelen bij het bereiken van conceptuele doelen.
  • Peter Kop beschrijft in het artikel Statistiekonderwijs in de onderbouw voor vandaag en morgen hoe een nieuwe opzet voor statistiekonderwijs in de onderbouw havo/vwo eruit zou kunnen zien, uitgaande van het in 2015 ingevoerde statistiek programma voor de bovenbouw.
  • Het artikel Wachtrijen van Bert Zwaneveld en anderen bespreekt modelleren als centrale element in het toepassen van statistiek aan de hand van een concreet voorbeeld.
  • Geeke Bruin-Muurling en Irene van Stiphout gaan in het artikel Het belang van onderliggende wiskundige ideeën in op de verschillende niveaus waarop wiskundige ideeën kunnen worden geformuleerd, en hoe deze niveaus samenhangen. Ze laten zien hoe dat uitwerkt voor statistiekonderwijs.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM