Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wiskunde voor Morgen

In 2015 heeft een groep van betrokkenen bij het reken-wiskunde-onderwijs in Nederland zich georganiseerd in een ‘collectief’ onder de naam ‘Wiskunde voor Morgen’, met als doel om samen na te denken over Reken- en wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw, met eventuele producten als gevolg.

Rekenenwiskunde21.nl

Webinars

Initiatief 2022: Gezamenlijke webinars vakdidactiek wiskunde/rekenen seizoen 2022-2023

Lees meer

Achtergrond

Van de website (2017):
Computerisering en globalisering van onze maatschappij zullen hun vertaling moet krijgen in op de informatiemaatschappij toegesneden onderwijs. Dit betekent bijvoorbeeld, inzetten op 21st. century skills, dus aandacht voor flexibiliteit, kritisch denken, probleem oplossen, communicatieve vaardigheden en samenwerken. Maar het onderwijs zal ook inhoudelijk moeten veranderen. Dit geldt met name voor het reken-wiskundeonderwijs. Reken-wiskundige taken worden steeds vaker uitgevoerd door computers, rekenmachines en in allerhande apparaten geïntegreerde black boxes. Dit roept de vraag op, waar het reken- en wiskundeonderwijs over moet gaan. Op rekenenwiskunde21.nl staat de vraag centraal hoe reken- en wiskundeonderwijs, dat leerlingen van nu adequaat voorbereidt op hun toekomst, eruit zou moeten zien. Producten zouden dan kunnen zijn: argumenten voor bepaalde inhouden of werkwijzen; lessuggesties en praktijkaanwijzingen. Daarbij kan het gaan om: het onderwijzen; hoe je probleem-georiënteerd, interactief, reken-wiskundeonderwijs vormgeeft; de leerstof; al dan niet uitgewerkt in leergangen en lessen.

Initiatiefnemers zijn o.a.:

  • Koeno Gravemeijer
  • Diverse lerarenopleiders
  • Diverse onderzoekers

ELWIeR en Ecent als één STEM