Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

WvM Publicatie nr.6 – Cobb en Yackel, een analysekader voor reken-wiskundeonderwijs

een internationaal perspectief op reken-en wiskundeonderwijs

Nr. 6

Cobb en Yackel, een analysekader voor reken-wiskundeonderwijs (1989, 1996).

download pdf

Koeno Gravemeijer van de Werkgroep Wiskunde voor Morgen, schreef er een reflectie bij :

In deze bijdrage aan de serie worden drie artikelen van Paul Cobb en Erna Yackel besproken: Cobb, P., Yackel, E., & Wood, T. (1989), Cobb, P., & Yackel, E. (1996) en Yackel, E., & Cobb, P. (1996). De artikelen beschrijven een analysekader voor probleem-georiënteerd, interactief reken-wiskundeonderwijs. We zullen overigens, in navolging van de auteurs die spreken van ‘wiskunde’ (‘mathematics’), hier verder de term ‘wiskunde’ gebruiken, ook als het vanuit Nederlands perspectief, om rekenen gaat.

Volledige tekst:

Achterliggende artikelen

  • Cobb, P., Yackel, E. and Wood, T. (1989). Young children’s emotional acts while engaged in mathematical problem solving (PDF). In D. B. McLeod (Ed.), Affect and mathematical problem solving: A new perspective (pp. 117-148). New York, NY: Springer New York.
  • Cobb, P. and Yackel, E. (1996). Constructivist, emergent, and sociocultural perspectives in the context of developmental research Educational Psychologist, 31, 175-190. .
  • Cobb, P. and Yackel, E. (1996). Sociomathematical Norms, Argumentation, and Autonomy in Mathematics Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 458-477. .
  • Zie ook elwier.nl/probleemoplossen

Over WvM publicaties

In de internationale literatuur op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs staat het specifieke karakter van rekenen en wiskunde centraal. Deze literatuur laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. In deze reeks wil de werkgroep Wiskunde voor Morgen dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen aan de hand van toonaangevende internationale artikelen.

rekenenwiskunde21.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM