Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Overladenheid examenprogramma’s (h/v) natuurkunde/biologie

Voor de nieuwe examenprogramma’s havo en vwo voor de bètavakken die in 2013 zijn ingevoerd, heeft SLO in 2017 onderzocht in hoeverre de doelen van de vernieuwingscommissies uit de verf zijn gekomen. Opvallend punt is dat veel leraren de programma’s overladen vinden. Ook staat de tijd voor het schoolexamen vaak onder druk. Voor de vernieuwingscommissies waren dat juist belangrijke thema’s: minder overladenheid, meer ruimte voor eigen keuzes in het schoolexamen. SLO gaat onderzoeken waar de knelpunten zitten. Daarvoor zullen we de eerste en de herziene uitgaven van de nieuwe methodes analyseren. Ook gaan we graag met leraren in gesprek over hun ervaringen. We zoeken voor natuurkunde en biologie nog leraren die mee willen praten. Voor scheikunde is er al voldoende animo.

Geef dan uw e-mailadres en vak door aan e.veltman@slo.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op.
De gesprekken vinden plaats in Utrecht; voor natuurkunde op 27 maart, voor biologie op 1 april 2019, steeds van 16.15 tot 19.30 u.
• Verslagen van de evaluatie kunt u downloaden van www.slo.nl/curriculumevaluatie, kopje ‘Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing havo/vwo’.
NVOX nummer 2018-6, p.322-323, geeft een samenvatting van eindmeting en
examenanalyse.
• Neem contact op met Maarten Pieters (natuurkunde, m.pieters@slo.nl) of Herman Schalk (biologie, h.schalk@slo.nl).

ELWIeR en Ecent als één STEM