Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderhoud van syllabi van de natuurwetenschappelijke vakken havo en vwo

In 2020 zal er ‘groot’ onderhoud aan de syllabi voor biologie, natuurkunde en scheikunde plaatsvinden. Dat gebeurt aanleiding van adviezen die in 2019 opgesteld zijn op basis van commentaar van ervaren docenten.

In 2019 hebben focusgroepen van ervaren docenten biologie, natuurkunde en scheikunde zich gebogen over de syllabi voor havo en vwo voor die vakken. De eerste versies daarvan dateren van 2012 en zijn sindsdien wel elk jaar op details aangepast, maar in essentie hetzelfde gebleven. Het commentaar van de focusgroepen liep uiteen van het voorkómen van dubbelingen via het herschrijven van de specificaties van vaardigheden tot het beter onderscheiden van havo en vwo. Ook zou er aandacht voor de leesbaarheid moeten zijn.

Verder werd geadviseerd meer samenhang aan te brengen tussen de syllabi van de drie vakken, vooral op het gebied van de vaardigheden.

In de loop van 2020 gaan er drie nieuwe syllabuscommissies aan de slag om de syllabi te herzien. Het is niet de verwachting dat de syllabi volledig op de schop gaan, maar wel dat er enigszins aan de interpretatie van de eindtermen gesleuteld zal worden. Ook is het uitdrukkelijk de bedoeling de documenten toegankelijker voor (beginnende) docenten te maken, al zal het geen leerlingtekst worden.

De verslagen van de commentaarrondes zijn te vinden op examenblad.nl.

ELWIeR en Ecent als één STEM